Södra fortsätter att investera i cirkulära lösningar för att minska koldioxidavtrycket. Implementeringen av Loop-emballage, speciellt gjord för skogsindustrin med 30 procent återvunnet material, resulterar i ett 23 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med emballage baserat på nyproducerat material.
Södra är en skogsindustrikoncern som förädlar de 53 000 skogsägares skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter för internationell export.

Från och med september i år har Södra använt Trioworld Loop-emballaget, som består av minst 30 procent återvunnet material, för sina produkter. Jämfört med ett nyproducerat alternativ så minskar koldioxidavtrycket med 23 procent.

Den nya emballagelösningen baserad på återvunnet material, bygger på ett långt samarbete mellan Trioworld och Södra. Med kunskap om skogsindustrin, vet man hur viktigt ett effektivt skydd är mot föroreningar, fukt samt mot avverkningsrester. Trioworld garanterar ett emballagematerial som skyddar produkterna under transport och lagring.