Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom områdena förpackning, biomaterial, träprodukter och papper. Strategin är att företaget ska bidra till att konsumenter ska ersätta icke förnybara material med nya produkter och tjänster främst sprungna ur olika pappers- och trälösningar.

Stora Enso har 25 000 anställda och är registrerade på såväl den finska som svenska börsen.

Många faktorer

Lots Group är ett helägt med helt fristående dotterbolag till Scania och har som affärsidé att planera, starta och driva logistiksystem på ett effektivt och hållbart vis. Tanken är att med hjälp av optimering kunna erbjuda lösningar som optimerar kostnaderna i alla kedjan av logistiken. Och detta ska ske med en så skonsam miljöpåverkan som möjligt.

LOTS bygger på Scanias erfarenheter inom Lean Production och flödesstyrning.

När det gäller transporter av timmer och massaved är de ofta mer komplicerade, än en första anblick kan ge sken av. Inte nog med att det ofta handlar om svårtillgängliga transportplatser, det är en massa andra faktorer att ta hänsyn till också vad gäller bibehållen virkeskvalitet och miljöhänsyn.

– Att etablera vårt arbetssätt internationellt har varit vårt mål från början, säger Martin Lewerth, VD på Lots Group. Nu får vi möjlighet att tillsammans med vår kund förbättra effektiviteten kring ett rundvirkesuppdrag och visa vilka förbättringar vi kan bidra till.

Sydamerika

Uppdraget är att identifiera flaskhalsar i systemet och bidra till utveckling av logistikkedjan. Lots tillhandahåller dragbilar (P440 6×4) som drar 30-ton trailers med virket 75 kilometer från en depå i Hepu till fabriken i Beihai, Guangxi i sydöstra Kina. Uppdraget sträcker sig året ut.

– Vi har ansvarat för inkommande och utgående gods åt Stora Enso i samma område sedan mitten av 2016 och det är kul att vi nu kan ta samarbetet ett steg till, säger Martin Lewerth. Som gärna ser fler internationella uppdrag.

Bilarna kommer transportledas från samma kontrolltorn som Lots redan etablerat och ledas av Kunyi Lin, operationell Chef och Jacky Cai, kontrolltornschef.

Lots Group arbetar för fler internationella uppdrag och en tänkbar framtida marknad är Sydamerika.