Det handlar om ett nytt snabbhärdande lim för elektronik. Dow Corning EA-7100 är ett enkomponent silikonlim med ett nytt robust härdsystem, radial cure – som eliminerar inhiberingsrisken.

Härdtiden är mycket snabb, eller från tre till femton minuter i värme. Vidhäftningen är utmärkt på de flesta metaller och plaster.

Produktionsflödet ökar och det extra processteg som primning eller annan förbehandling innebär elimineras.

G A Lindberg ChemTech AB är auktoriserad distributör i Sverige för Dow Corning material och att mer info finns på www.galindberg.se/chemtech.