Svenska häkten och anstalter ska byggas ut med 3000 nya platser under en tioårsperiod. Som en del i detta fördubblas kapaciteten på Berga häkte i Helsingborg till 92 platser. Tillverkning, leverans och montage av stommen utförs av Smidmek på uppdrag av Peab.

Smidmek levererar cirka 1500 kvadratmeter fasadväggar, 3500 kvadratmeter innerväggar och 3000 kvadratmeter bjälklagsplattor samt balkonger, trappor och galler. Rent byggtekniskt uppstår flera utmaningar som kräver speciallösningar då det även görs förstärkningar på flera ställen i byggnaden för att öka säkerheten.

Utbyggnaden av Berga häkte sker innanför det redan existerande perimeterskyddet. Det ställer stora krav på säkerheten.
– All personal som arbetar på arbetsplatsen eller levererar material genomgår säkerhetskontroller. Alla handlingar som rör projektet delas på en säker portal med begränsad access. Något utrymme för misstag finns inte, säger Christian Andersson, biträdande projektchef på Smidmek..

Ökande resurser till Polisen och förändrad lagstiftning gör att behovet av nya häkten och anstalter i Sverige kommer att vara fortsatt stort. Christian Andersson hoppas att Smidmek griper chansen att vinna fler uppdrag inom segmentet.

Den nya byggnaden på Berga häkte väntas tas i bruk våren 2024.