Nexcel representerar en av Castrols mest betydelsefulla innovationer. Enheten erbjuder en lösning på ett problem som ökar hos biltillverkare och när Nexcel tekniken blir standardiserad, kommer folk att undra varför vi tidigare gjorde det på ett annat sätt .

Systemet erbjuder biltillverkare och bilister fördelar i minskning av CO2-utsläpp, hållbarhet och underhåll:

Nexcel har utformats för att minska bilens koldioxidutsläpp (CO2) genom att säkerställa en exakt oljemotormatch och hjälper oljan att värmas upp snabbare.

Oljecellen sätts in och tas enkelt ur motorn, byter filter och olja på 90 sekunder. Nexcel tillåter installatörer att erbjuda mer flexibla och praktiska servicealternativ till kunder.

Den förseglade oljecellen ser till att spillolja samlas på ett säkert sätt och kan återvinnas för att återigen bli högkvalitativ motorolja.