Konceptet med drivare är tänkt att ersätta skördare och skotare vid avverkning. Drivaren har funnits sedan 90-talet, men inte haft någon framgång, vilket innebär att tvåmaskinsystemet har ett fast grepp om marknaden.

– Fast eftersom produktivitetsökningen börjat plana ut är marknaden angelägen om att hitta ett nytt tekniksprång som kan får fart på utvecklingen igen. Ett sätt är att upparbeta virket direkt i ett lastutrymme, förklarar Per Annemalm utvecklingen.

Komatsu 801 kombi som kom 2002 hade skördaraggregat kombinerat med grip med en kran och teknik gjord för gallring. Dock var den ganska liten och tillverkades bara i ett 30-tal ex.

– Maskinen funkade för slutavverkning men vi stupade 2007 på att vi inte hittade nån bra metod för gallring, berättar Per Annemalm.

Skogsbruket trodde sig ändå veta hur drivaren skulle byggas för slutavverkning och dimensioneras mot konkurrensen som finns där. Så Holmen Skog, SCA Södra, Stora Enso, Sveaskog och BillerudKorsnäs drog igång en förstudie 2013 med Komatsu som använde chassit från skotaren 895 med dess välutvecklade drivlina. Man ville också ha ett brett och snurrbart lastutrymme för att kunna mata virket rakt in, och tog fram en kran liknande skotarens som ger ett stort arbetsområde samt klarar flera uppgifter. Även hytten är svängbar.

– Det var en hel del special för att få ihop skördare och skotare i samma maskin men våren 2014 levererade vi ut Komatsu X19 som konceptprototyp, säger Per Annemalm.

Stärkta i tron på X19

Holmen Skog har tillsammans med SCA testat X19 i olika bestånd runt om i Sverige samtidigt som Skogforsk gjort tidsstudier och jämfört effektiviteten med tvåmaskinssystemet. Rikard Jonsson på Skogforsk menar att X19 har stor potential vid något klenare skog, kortare skotavstånd och färre sortiment. Den lastar ungefär 19 ton.

– Prototypen visar på god produktivitet och vi förväntar oss ingen skillnad i virkeskvalitet heller.

Han framhåller snabbkopplingen som den främsta framgångsfaktorn:

– Snabbfästet gör att maskinen kan skifta från skördaraggregat till grip på en minut. Den presterar mycket bättre än tidigare drivare, och har dessutom större lastutrymme, säger Rikard Jonsson.

Det är Oilquick som står bakom den hydrauliska snabbkopplingen med stor erfarenhet från automatiska snabbfästen för hydrauliska verktyg till olika arbetsfordon.

– Oilquick hade en fungerande teknik, funktionalitet och tillförlitlighet. Samtidigt ville vi inte äventyra renligheten i hydraulsystemet. Och eftersom vi är viktkänsliga så var det en rejäl utmaning att ta bort vikt i snabbkopplingen, berättar Kjell Rönnholm.

Nu är skogsbrukets drivargrupp stärkta i tron till X19 genom den egna produktionsmätningen.

– Avgörande för drivarens framtid är att den blir ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med tvåmaskinssystemet, men vi tycker prototypen har fungerat över förväntan så här långt. Nu ska vi invänta tidsstudierna för att se vad hur projektet ska tas vidare, menar Jonas Eriksson, skogsteknisk chef vid Holmen Skog.

Lyckats bra med kvalitén

Vad säger då de riktiga utvärderarna – testförarna? Erik Norrman har erfarenhet av både skördare och skotare, vilket är ett plus eftersom han kan planera och få processen så effektiv som möjligt.

– Det är roligt att göra allt i hela kedjan. Maskinen är mångsidig men det är snabbfästet som sticker ut. Där har man lyckats jäkligt bra med kvalitén, och pallar det för en grävare så klarar det också det här arbetet. Dock kan det innebära mer tryckfall och tryckstötar för hydrauliken, säger han.

Han påpekar också att X19 behöver få någon form av låsning på fällänken så att den klarar lutning, samt en längre kranarm för att kunna lägga virket högre.

– Nu får jag tilta hytten för att hjälpa till. Men maskinen har kapacitet och är driftsäker, det är inte mycket som strular, tycker Erik Norrman.

Även Komatsu Forest är nöjda med de X19 presterat hittills och tror att den håller som seriemaskin.

– Den har haft fantastiskt lite stillestånd och jag tror att det framför allt beror på att vi väntade in den nya 895-plattformen, säger Per Annemalm som lämnar åt drivargruppen att fundera på hur stort behov marknaden kan ha i framtiden av den nya maskintypen.