Det är en synnerligen vacker höstdag på Järflotta. Sol, blå himmel och färgsprakande löv på träden. Luften känns syremättad och bjuder på en doft av både hav och skog. Virkestravarna vid kaj skvallrar om skoglig aktivitet.

Det gör även en 18 tons färgklick, som tagit plats på en av bergknallarna. Det är Kuddby Trädfällning senaste förvärv – en EcoLog 574D skotare, som landsatts på Järflotta för sitt första uppdrag.

– Det vi gör här är i huvudsak en sen förstagallring. Skogen har till stora delar stått orörd sedan den planterades efter stormen. Dimensionerna är därför väldigt varierande. Totalt plockar vi ut 3 500 kubikmeter, fördelat på barrmassaved, grantimmer, talltimmer och brännved, berättar Martin Pettersson, som är en av skördarförarna.

Tidigare stabsplats

Järflotta är en ö på sju kvadratkilometer. Numera saknar ön bofast befolkning, men tidigare har det funnits ett aktivt jordbruk. Även Försvarsmakten har varit verksam på ön, som varit militärt skyddsområde.

Kustartilleriets Batteri Järflotta användes som stabsplats fram till 1990-talet. Den privatägda ön är naturreservat sedan 1968. Ön är förhållandevis flack och på sanddynerna växer främst tall, men också en hel del blandskog. På sina håll pryds den också av silvergran, bok och idegran.

Gallringsuppdraget omfattar 50 hektar. Maskinförarna jobbar tvåskift, vilket ger verksamhet klockan 6-23. Maskinförarna är på Järflotta måndag till och med fredag lunch, inkvarterade i det som tidigare var Försvarsmaktens anläggning.

– Så här långt har arbetet gått alldeles utmärkt. Sedan håller vi tummarna för att det inte blir för blåsigt. Vi vill ju ha maskinerna med oss när vi är klara, säger Per Ekman, som äger och driver Kuddby Trädfällning tillsammans med Pär Carlsson.

Lagarbete

Uppdraget på Järflotta kräver ett lagarbete utöver det vanliga – både på ön och med allt runtomkring.

Vid etableringen svarade Sjömaskiner AB för färjetransport av skördare, skotare och timmerbil.

PRL Sverige AB fraktar de båda pråmarna, som vardera lastar 150 ton. Pråmarna antingen puttas eller dras med företagets Seatruck – som tidigare varit i tjänst som landstigningsbåt.

– Vid goda förhållanden är det möjligt att transportera båda pråmarna tillsammans, men här kommer vi att använda dem i skytteltrafik, så att den ena kan lastas vid kaj medan vi transporterar den andra till Söderby brygga, berättar Björn Johannesen på PRL.

Persontransporterna mellan fastlandet och Järflotta sköts av Christian Blomlöf på Rånö Gård & Varv KB, som för detta använder en taxibåt.

Urban Karlsson och Jesper Högbom på Esse Karlssons Åkeri AB i Nyköping kom till Järflotta i början av oktober. Bilen, en Volvo FH16, används på Järflotta utan släp.

– Hur länge vi blir kvar styrs till stor del av vädret, för det gäller att bli av med virket vid kaj. Troligen är vi kvar här till mitten av november, berättar Urban.

Större skotare

Den gnistrande nya skotaren är av samma fabrikat som sin föregångare, dock snäppet större.

– Vi hade en 564-skotare tidigare. Den var fyra år och hade gått cirka 10 000 timmar när vi bytte till nya 574D, berättar Per.

Till de yttre måtten är det inte mycket som skiljer maskinerna åt, men nykomlingen lastar 14 ton istället för 12, har starkare motor och hydraulik, avgasrening med AdBlue och EcoLogs hyttfjädring kallad CushionDrive.

Uppskattad fjädring

Att maskinen hade hyttfjädring var viktigt för att det skulle bli affär.

– Jag kör inte själv, så det gäller att lyssna till förarna och se till helheten. Sett till både funktion och service var vi väldigt nöjda med den tidigare skotaren och det har förstås bidragit till att den nya maskinen blev av samma fabrikat. Att den fanns med hyttfjädring var också en viktig faktor. Komforten är viktig, resonerar Per.

Skotarförarna Mattias Bromander och Jan Lindgren instämmer. De är båda imponerade av fjädringen och sätter extra stort värde på systemet vid långa skotningsavstånd.

– Nu slipper vi få smällarna i ryggen. Fjädringen tar bort de värsta knixarna, utan att hytten bli gungig.

Hyttfjädringen, eller hyttdämpningssystemet, minskar både stötar, vibrationer och buller. Hytten bärs upp av fyra hydraulcylindrar, var och en försedd med ackumulator för att ge snabb och smidig dämpning.

Allroundskotare

Mattias och Jan tycker att skotaren en bra allroundmaskin, som gör ett bra jobb i både gallring och slutavverkning. De upplever den även som servicevänlig. En detalj som de också nämner är stegen som används vid tankning.

– Det ökar säkerheten. Annars är det lätt att halka på däck och andra ytor.

Skotaren har manuellt breddningsbara bankar. Mattias och Per ser det som värdefullt att kunna bredda bankarna vid slutavverkning för att på så sätt få ner tyngdpunkten. Stöttorna har fasta mått. Grinden regleras hydrauliskt i höjdled för att underlätta lastningen.

– Till stor del kör vi utan band, eftersom vi till stor del har uppdrag i eller i närheten av tätorter. Därför har vi valt däck med mönster som ger bra grepp, berättar Per.

Skotarens kran är en Cranab FC12, utrustad med en HSP 028-grip.

Renoverat aggregat

Även skördaren är en maskin i mellanregistret – en EcoLog 560D från 2011 med ett Log Max 5000-aggregat.

– När aggregatet började bli slitet lämnade vi in det på fullständig genomgång, renovering och service. Det blev som nytt i alla avseenden, då det även var blästrat och nymålat då vi fick det i retur, berättar Per, helnöjd med resultatet.

Aggregatet är försett med flerträdshantering. Matarvalsarna kommer från Finnskogsvalsen.

Skördarförarna Joakim Davidsson och Martin Pettersson tycker att maskinen har en enastående framkomlighet.

– Pendelarmarna är suveräna, konstaterar Joakim.

Det framgår med all tydlighet att maskinförarna stortrivs med skogen som arbetsplats. Per är av samma uppfattning.

– Man får vara ute i naturen och sköter sig till stor del själv. Samtidigt ser man resultatet av det man gör och den förbättring som det innebär.

Tvådelad verksamhet

Verksamheten i Kuddby Trädfällning består av två delar. Företaget har dels en skogsmaskinsgrupp, dels ett gäng som huvudsakligen arbetar manuellt, inklusive arboristtjänster och stubbfräsning. Uppdragen omfattar allt från enstaka träd och uppåt. Totalt blir det cirka 1 100 objekt per år.

Per klev in i branschen 1985, då på Holmen Skog. Pär började på Södra 1985. De startade egna verksamheter 1993 respektive 1994. Per och Pär samarbetade ofta, eftersom de båda företagen kompletterade varandra. För att ännu bättre kunna dra nytta av varandras resurser och kontaktnät beslutade de sig 2010 för att gå samman.

Kör åt Mellanskog

På den mer manuella sidan har företaget både privatpersoner och företag som kunder. Alla jobb där skördaren är inblandad går däremot via Mellanskog.

– Vi kör i Mellanskogs distrikt Stockholm Södra. Det är ett distrikt som skiljer sig en hel del från mer skogrika områden. Ofta handlar det om mindre objekt och det kan handla om allt från aktivt skogsbruk till att avverka inför etablering av bostäder, industrier och byggande av infrastruktur, berättar Per.

– En stor skillnad i Stockholmsregionen är att varje maskinflytt blir mer krävande i både tid och pengar. Vi märker också att kunskapen om skogsbruk och skogsmaskiner generellt är betydligt lägre i en storstad än där man lever närmare näringen. Det innebär ytterligare utmaningar, men däri ligger också en del av tjusningen.

Sett till tyngre maskiner har företaget även en Rottne F10-skotare. Den används dels som backup, dels i specialobjekt och i mindre gallringar.

Företaget har även avverkningsuppdrag i vilka företagets motormanuella resurser är ett värdefullt komplement. Det kan exempelvis handla om att fälla och sedan kvista och kapa den första delen av ett övergrovt träd, likaså att ta hand om trädkronor med alltför kraftiga grenar.

– Både vi och våra kunder har nytta av att vi nytta av att vi kan erbjuda hela bredden. Det ger oss möjligheter att göra det bästa av varje situation, sammanfattar Per.