För att förstärka transportresurserna i händelse av kris har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, uppdragit till Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren att upprätta tio Motor- och Transportenheter, placerade över hela landet. Lastbils-, buss- och bandvagnsförare samt motorcykelordonnanser och elverksskötare ingår i varje MTE. Som extra resurspersoner vidareutbildas ett antal bandvagnsförare till bandvagnsmekaniker.

STV har återigen av FAK fått i uppdrag att bedriva utbildning av mekanikerna. Med den långa erfarenheten av Bv206 och nära samarbete med både BAE System Hägglunds och Försvarsmakten, har STV både erfarenhet och resurser för denna typ av verksamhet. De egna mekanikerna och bilelektrikerna är specialiserade på service, renovering, motorbyten och uppgraderingar av bandvagnar i enlighet med kunders krav. STV kan även erbjuda utbildning av mekaniker till andra kunder som använder bandvagnar i sin verksamhet. I den senaste kursen utbildads även mekaniker för Räddningstjänsten i Skellefteå.