Skogsstyrelsen har arbetat med Lantmäteriet, lantbruksuniversitetet och skogsföretagen för att få till projektet. Regeringen skjuter till tolv miljoner per år.
– Frågan om hur mycket skogsindustrin kommer att bidra med har inte landat än. Arbetet kommer att pågå i fem till sju år, säger Svante Larsson.
Satsningen blir den största i sitt slag i Europa.
Detta blir andra skanningen. Skogliga grunddata – allt från virkesförråd, trädhöjder, träddiametrar till lutningskartor – är i vissa fall nio år. Från det arbetet återstår endast små områden i fjällen.
Lasern skjuter mot mark och trädkronor.
– Jämfört med förra gången kommer vi att få en dubbelt så hög laser-punktäthet. Detaljerna blir fler, återgivning av marken blir bättre. Det blir fördelar när virkesvolymerna ska tas fram, säger Larsson.  

Snabbare och högre

Flygningarna sker på nästan tretusen meters höjd, mot tvåtusen förra gången. Och med större hastighet.
Skogsägarna kommer att få ett bättre besked om hur det ser ut på deras fastigheter.
Svante Larsson:
– Detta är väldigt uppskattat. Enskilda skogsägare kan enkelt komma åt 
våra kartor och kolla vid skrivbordet, i mobilen eller i datorn. Att fysiskt mäta i skogen behövs inte.
Det finns 330 000 privata skogsägare.
– En tredjedel av dessa utnyttjar vår kartservice.
 Tidigare fick alla berörda, inklusive skogsindustrin, hålla tillgodo med flygfoton.
– Det gav en viss överblick, men krävde omfattande mätningar, en förrättningsman med höjdmätare och relaskop, fick ge sig ut för att få mer exakta trädhöjder, täthet och virkesvolymer. Kvalitén blir bättre nu och lasermätningen görs till en bråkdel av kostnaden från innan den här tekniken fanns.  

Start i söder

Skanningen startar i Skåne, Blekinge och delar av Halland.
– Sedan har vi prioriterat Västernorrland och östra Jämtland som drabbades väldigt hårt av en storm 2013. 
Norrbottens kustland, Uppland, Stockholms län, Södermanland och ner mot Småland står därefter på tur.
– Efter det blir det mycket skanning i Bergslagen, Värmland och delar av Västerbotten. Men arbetet är väderberoende så det kan bli förändringar, säger Svante Larsson. 

Ökad avverkning

– Det brukar leda till en bättre skogsskötsel om skogsägaren har en bra och aktuell bild av skogstillgångarna, säger Larsson.
Vinnare med den här metoden blir miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt.
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist:
– Skogsnäringen och andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna kommer att ge. Detta är en mycket välkommen satsning.
Laser för vägbyggen
Hans Strandberg, teknik-konsultföretaget Cowi:
– Tekniken har gjort det enklare för insamling av kartdata. Kommuner, som behöver information om mark och höjdförhållande utnyttjar tekniken. Trafikverket vill ha data för underlag när en ny väg ska byggas. Det blir mindre spring på marken för fältarbete.
Mer än halva Sveriges yta täcks av skog. 
– Detta blir en större utmaning än de tidigare uppdrag vi haft, säger Steen Davidsen, marknadsdirektör på Cowi.