Forskare på Kungliga Tekniska högskolan har under en längre tid jobbat intensivt med olika sätt att förbättra trafiksituationen i Stockholm. Tidigare har bland annat taxibilar använts för att samla in information om trafikläget i olika delar av staden.

Nu har forskarna höjt insatsen och jobbar tillsammas med Google och Trafikverkets ledningscentral Trafik Stockholm. Sedan april i år har trafiken kring Södra länken kartlagts, en vägsträcka där köproblemen hopar sig.

Det hela fungerar så att många människor numera har mobiler med både inbyggd GPS och Googles olika tjänster installerade. I och med detta skapas det data som delats med Google, exempelvis var mobilerna är, hur dessa förflyttar sig samt hur snabbt detta sker.

– Sensorerna längst med Södra länken och Essingeleden använder mikrovågor som registrerar hur många fordon som passerat varje minut och rådande medelhastighet för trafiken. De är fastmonterade i infrastrukturen, så att använda information från mobiltelefoner gör att man får kompletterande information, säger Erik Jenelius, biträdande lektor vid Institutionen för transportvetenskap på KTH.