Han är projektledare vid Stockholms stads miljöförvaltning och har till och från funderat på den nästan etablerade ”sanningen” att högre miljökrav slår mot priserna vid upphandling.

För att utröna om det finns någon sanning i synsättet bad Per-Erik Österlund konsultföretaget Trivector att titta på Stockholms stad upphandlingar av transporter.

Tre avtalsområden där staden ställt ökade miljökrav på transporten sedan 2010 skärskådades. Det var:

Persontransporter av särskilt behövande och handikappade skolbarn.Livsmedel till skolor, förskolor och äldreboenden.Kontorsflytt, interna flyttjänster inom staden.

Det visade sig att inga mindre eller mellanstora företag hade slagits ut.

– Staden fick inte heller färre anbud, säger Österlund.

Följde index

Han säger att prisbilden inte ökade mer än den allmänna kostnadsökningen i samhället.

– Kraven gjorde att vi hade fått in en mycket högre andel miljöfordon som utför uppdragen för staden, säger han.

Tjänstemän i allmänhet är hårt pressade i sitt arbete och vill inte göra om en upphandling för att få anbud. Därför har de känt ett motstånd att ställa hårda krav.

– Politikerna har krav att hålla budget och är rädda att hårda krav kan spräcka uppgjorde ramar.

Per-Erik Österlund har jobbat 34 år i näringslivet och hade sin uppfattning klar.

– Jag har själv räknat på kommunupphandlingar i hela Sverige och kunde inte för mitt liv tro att leverantörer av miljöfordon och förnybara drivmedel skulle vara dyrare.

Små tar risker

Han säger att de flesta företag som vill vara med och slåss om jobben vill att det ska ställas höga miljökrav.

– Vi kanske kan se att vissa mindre inte orkar med att räkna, mycket därför att de inte har den administration som krävs för miljöuppföljning. Trots att sådana funnits i 25 år så är det inte vanligt i små och medelstora företag, i synnerhet inte bland åkerier. De kommer att bli utkonkurrerade, om de inte är nischade.

Undersökningen har alltså gett honom rätt:

– Det är inte dyrare för en kommun att göra en upphandling med långtgående miljökrav, man får inte heller färre anbud.

Det var något du antog?

– Jag visste inte men kände det på mig och behövde få det bevisat för att tala om det för andra i Sveriges 290 kommuner, Stockholms stad och politiken. Så att det kommer med i budgetar, att gjuta in mod och våga gå vidare.

Österlund framhåller att upphandlingar är kraftiga redskap i sig:

– Det är kanske det starkaste verktyget som politiken har för att få en kraftig förändring. Bara Stockholms stad köper tjänster för mellan 25 och 40 miljarder per år. Transporterna ingår till fem procent – upp till en och en halv miljard. Det är enorma summor i transportbranschen.

Vad händer i förlängningen?

– Om man ställer högre krav så kommer vi att få en kader av miljövänliga lastbilar. Det finns en initialkostnad, men i nästa upphandling blir det inga problem för de här företagen att vara med.

Vad kommer detta att få för praktiska konsekvenser?

– Vi kommer att en kraftigt ökad samsyn på att miljökrav är rätt väg att gå.

98 procent av Stockholms stads egna bilar är miljöfordon.

– När det gäller inhandlade tjänsterna så är väldigt många miljöfordon personbilar. Vi går från en oerhört lång nivå, men det ökar sakta på lastbilssidan och lätta transportbilar. Senaste mätningen visar att vi i Stockholms län har fem procent miljölastbilar. Det är dubbelt så mycket som Sverige i stort, säger Österlund.