Energimyndigheten har beviljat 51 miljoner till Gävleborg för att länet ska kunna erbjuda särskilda laddstationer för den tunga lastbilsflottan där en högre kapacitet på 350 kW krävs för att lastbilarna ska kunna snabbladdas. Pengarna från Energimyndigheten ska täcka hela kostnaden för byggande av laddstationerna medan de företag som ansvarar för stationerna själva får stå för driftkostnaderna.

De sju platserna där dessa laddstationer som har en utökad laddkapacitet kommer att finns vid Gävle hamn, Gävle Bro, Forsbacka, Hagsta, Enånger, Ljusdal och Hudiksvall.

Platserna  har valts ut utifrån att man beaktat vart lastbilarna vanligen har sina normala stopp och vart man stannar för lunch eller när de ska lasta och lossa.