Som en del i utvecklingen av Steelwrist produktportfölj för helautomatiska fästessystem har en ny elkontakt för sammankoppling mellan SQ-fäste och redskap tagits fram. V14 är en ny fjortonpolig robust elkontakt som med fördel kan eftermonteras i befintliga fästen av SQ eller OQ-typ.

Det är väl känt bland initierade användare att befintliga elkontakter för grävmaskinsredskap ofta har problematiska konstruktioner. Begränsningar finns ofta i otillräckligt antal poler, små kontaktytor och överkänslighet för vatten och smuts. Tydligast är detta i den gamla V90-kontakten som ursprungligen är en konstruktion från 1960-talet avsedd för amerikansk militär ljudutrustning.

Som ett svar på denna problematik har Steelwrist utvecklat en ny robust kontakt, V14, särskilt avsedd för applikationen med SQ-fäste och redskap.

Den nya V14-kontakten har större anslutningsytor som gör kopplingen säker. Genom en konstruktion där ytorna släpar mot varandra i kopplingsproceduren garanteras god kontakt och dessutom uppstår en självrengörande effekt. Det underlättar för daglig service och rengöring i jämförelse med befintliga kontakter.

V14 har fjorton poler istället för tio, vilket gör det möjligt att förutom tiltrotator-funktionen även koppla in exempelvis grävsystem eller separata ventilpaket, i en och samma kontakt. Den är även kompatibel med montagepositionen för V90-kontakten och befintliga fästen och redskap kan med fördel uppgraderas till V14 för både Steelwrist AB och Oilquick AB:s fästen och redskapsgrindar.