Lokförarbristen orsakar en hel del problem för tågtrafiken i landet och SJ har vid flera tillfällen varit tvungna att ställa in avgångar av den anledningen. En av orsakerna till bristen på lokförare är att det slutat fler än vad man förväntat och att SJ även i framtiden kan se att lokförarbristen kan bestå med de pensionsavgångar som väntas, då många lokförare närmar sig pensionsåldern.

Nu kommer SJ att starta en lokförarutbildning där de sökande under perioden som de studerar erhåller lön under utbildningstiden och dessutom är garanterade jobb efter att de har fått godkänt i samband med examination.