En orolig omvärld leder till att bränslepriserna slår nya rekord vecka efter vecka gör frågan om bränslekonsumtion allt viktigare. Baserat på data och insikter från över två och en halv miljoner uppkopplade fordon har IoT-företaget Geotab sammanställt sex enkla tips på hur du kan köra mer bränslesnålt.

Vare sig du är privatperson eller är ett företag med flera tjänstebilar så utgör bränsle den största kostnadsposten i ditt bilägande. De två viktigaste områdena är att antingen förbättra bränsleekonomin i redan befintliga fordon eller att ställa om till elfordon eller mer bränsleeffektiva fordon.

– Det som många gånger glöms bort är att körtekniken, inte bara körsträcka och körtid, påverkar hur mycket bränsle ditt fordon förbrukar. Förutom att lägre bränslekonsumtion är mer kostnadseffektivt sparar du även på miljön. Det gäller därför att hålla ett öga på bränslekonsumtionen noggrant och undersöka sätt att effektivt minska den, säger Johan Wredström, affärsutvecklingschef för Norden på Geotab.

Här är sex tips på bränslesnålare körbeteenden:

1. Kör lugnare
Aggressiv körning leder till ökad bränsleförbrukning, vilket inkluderar fortkörning, acceleration, hårda inbromsningar och till och med skarpa kurvtagningar. Det är viktigt att ändra förarvanor för att förbättra fordonets ekonomi. Enligt studien “Eco-Driving: Strategic, Tactical, and Operational Decisions of the Driver that Improve Vehicle Fuel Economy” (2011), från University of Michigan Transportation Research Institute(UMTRI), kan aggressiv körning påverka bränsleekonomin negativt med så mycket som 20-30 procent. Dessutom kan det vara potentiellt farligt för andra på vägen. Ansvariga för tjänstebilar bör därför uppmuntra säker körning med rätt träning och utbildning för de anställda. Med hjälp av olika telematiklösningar, exempelvis Geotabs “fleet fuel management”, kan exempelvis specifika fartbegränsningar sättas. Om förare överstiger dessa begränsningar kan de bli varnade i realtid. Dessutom kan handledare använda rapporter om förarnas säkerhet för att avgöra vilka som behöver coachas mer i detta.

2. Planera rutten
Ju längre rutt desto mer bränsle använder ett fordon. Men även ojämna och dåligt underhållna vägar kan ha en negativ inverkan på bränslekonsumtionen och öka slitaget på fordonet. Även om inte de ansvariga för tjänstebilsflottan kan ändra på just detta kan de definitivt optimera deras förares rutter så pass mycket att de inte bara tar den snabbaste rutten utan i stället den med bäst vägunderhåll. Detta minskar körtiden och därmed även bränslekonsumtionen. Om du är ansvarig för tjänstebilsflottan så använd gärna en telematiklösning för att få tillgång till ruttplanering, exempelvis Geotabs “route management tool”, vilket gör att förare kan få anpassade och förplanerade rutter.
Undvik, om möjligt, även trafikstockningar. En studie som publicerades av University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) visade att trafikstockningar har en negativ inverkan på ett fordons bränsleekonomi med 20–40 procent beroende på hur mycket trafikstockning som råder.

3. Eco-driving
Enligt Natural Resources Canada riskerar du att öka bränsleförbrukningen med hela 20 procent om du ändrar hastigheten från 75 km/h till 85 km/h var 18:e sekund. Så länge du kan göra det på ett säkert sätt, med tanke på trafikförhållandena, bör du försöka hålla en jämn hastighet och överväga att använda farthållaren. Det kan också vara bra att låta hastigheten sjunka något när du kör uppför en backe; du kommer att återfå lite fart på andra sidan.

4. Se till att dina däck är ordentligt pumpade
Enligt studien ”Evaluation of the Effectiveness Of TPMS in Proper Tire Pressure Maintenance”(2012) som publicerats av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kan bränsleeffektiviteten förbättras med i genomsnitt 0,6 procent och upp till tre procent med korrekt pumpade däck (rätt psi). För varje psi under det rekommenderade däcktrycket förlorar du nämligen 0,2 procent i bränsleeffektivitet. Däcktrycket påverkas också av utomhustemperaturen, så se till att kontrollera däcktrycket ofta, särskilt när vädret varierar. Detta gäller särskilt i kalla klimat eller extremt varma klimat.

5. Minska lasten
Att ha en lättare last kan hjälpa spara bränsle. Ju lättare ett fordon är desto effektivare med bränslet kommer det att vara. Nuförtiden har många biltillverkare sett till att materialet och designen av bilarna minskar fordonets vikt, men att köra runt med tung last kan ändå ha en negativ effekt på bränslekonsumtionen. Enligt USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, kan ett fordon spara uppemot 1 procent bränsle per 45 kilo last som man kan bli av med.

6. Undvik att stå på tomgång
Visste du att om du låter bilen gå på tomgång i mer än 10 sekunder går det åt mer bränsle än om du hade stängt av bilen och sedan satt på den igen? När du inte kör, stäng av fordonet om du räknar med att det kommer att gå på tomgång i mer än 60 sekunder.
Att stå på tomgång lämnar också rester som kan skada motordelar och det försämrar dessutom luftkvaliteten. För att förhindra detta bränsleslöseri samt den negativa påverkan på fordon och miljö bör ansvariga för tjänstebilarna introducera eller uppdatera sina policys. Detta skulle kunna vara tidsbegränsningar för tomgångskörningar för parkerade fordon eller tidsbegränsningar för uppvärmning av fordonen.

För fler tips, gå in på följande sida: https://www.geotab.com/uk/blog/tips-reducing-your-fuel-spend/

Om Geotab
Geotab förbättrar säkerheten, kopplar kommersiella fordon till molnet och tillhandahåller datadriven analys för att hjälpa kunder att bättre hantera sina flottor. Geotabs öppna plattform och Marketplace, som erbjuder hundratals lösningsalternativ från tredje part, tillåter både små och stora företag att automatisera verksamheten genom att integrera fordonsdata med sina andra datatillgångar. Som ett IoT-nav ger fordonsenheten ytterligare funktionalitet genom IOX-tillägg. Geotab bearbetar miljarder datapunkter om dagen och utnyttjar dataanalys och maskininlärning för att hjälpa kunder att förbättra produktiviteten, optimera fordonsparker genom att minska bränsleförbrukningen, förbättra förarsäkerheten och uppnå stark efterlevnad av regeländringar. Geotabs produkter representeras och säljs över hela världen genom auktoriserade Geotab-återförsäljare. För att lära dig mer, besök www.geotab.com/se och följ oss @GEOTAB och på LinkedIn.