Under det andra kvartalet 2022 kommer servicefartyget Northern Skagerrak att byggas om och få en hybridmotor. Fartyget kommer huvudsakligen att drivas på el men kommer också ha en hjälpmotor som drivs på det förnybara bränslet HVO.

Northern Skagerrak kommer att serva omkring 6000 anlöpande fartyg per år genom att hämta upp oljeblandat maskinrumsavfall, så kallat sludge, från anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn och. Göteborgs Hamn AB har upphandlat tjänsten av Northern Energy & Supply och servicefartyget planeras att tas i drift under det andra kvartalet 2022. Ombyggnationen kommer att spara 680 ton CO2.

Vid upphandlingen av hämtning av sludge från anlöpande fartyg användes Göteborgs Hamns klimatmål som en utgångspunkt i utvärderingsmodellen. Ett reducerat CO2-utsläpp var ett av kvalitetskriterierna vid utvärderingen av leverantörerna. Vid den totala sammanräkningen gjorde detta att Northern Energy & Supply fossilfria lösning blev den vinnande anbudet.

Alla Sveriges hamnar är skyldiga att ta emot sludge från anlöpande fartyg. Vid drift samlar fartygen på sig sludge, som är spillvatten innehållande en blandning av oljerester, rengörings- och lösningsmedel. Fartygen lämnar av spillvattnet till hamnen, därefter fraktas det till reningsanläggning där olja och tungmetallföroreningar separeras från vattnet.