Per-Erik Spjuth började köra i skogen för mer än 30 år sedan, direkt efter gymnasieutbildning med skoglig inriktning. Frun Catarina sköter bolagets redovisning vid sidan om sitt jobb som arbetsterapeut. Sönerna Martin och Mattias Spjuth har gått samma väg som sin pappa och är nu båda maskinförare i familjeföretaget.

– Som anställd körde jag slutavverkning i 16 år. Arbetsområdet var stort, så det blev en hel del resor. Med gallringsuppdragen blir det annorlunda. Nu är arbetsområdet mera lokalt, samtidigt som jag trivs bättre med just gallring. Huvudsakligen verkar vi i norra Örebro län, berättar Per-Erik Spjuth.

Tioårsjubilerar

Tioårsjubilerande Spjuts Entreprenad startade med skotning. Så småningom blev det två skotare i företaget: tolvtonnaren John Deere 1110 och tiotonnaren Gremo 1050. I februari 2016 fick Per-Erik Spjuth en förfrågan om att utföra kompletta uppdrag, innehållande både gallring och skotning, åt Skogsam. Så blev det och med den förändringen byttes John Deere-skotaren till Sampo Rosenlew-skördaren. I maj i år var det dags för nästa större investering, då Gremo-skotaren ersattes av dagens skotare.

– I valet av skördare var jag ute efter en beståndsgående maskin. Utbudet är inte så stort i den här storleksklassen, så valet stod mellan ett par olika maskiner. Vi hade hört från andra entreprenörer att skördaren HR46 ska vara väldigt driftsäker. Nu har maskinen passerat 6 000 timmar och det har varit väldigt bekymmersfria sådana, säger Per-Erik Spjuth.

Snabb hydraulik

Martin Spjuth, som lägger merparten av sin arbetstid i just skördaren, instämmer.

– Hydrauliken har hög kapacitet, så både kran och aggregat agerar kvickt och beslutsamt. Det känns som att stammarna går väldigt lätt genom aggregatet. Hytten kunde gärna vara lite större, men en beståndsgående maskin är ju smalare än större skördare.

Även bränsleeffektiviteten är till belåtenhet. Normalt förbrukar skördaren cirka åtta liter per timme. Produktionen är då cirka sex kubikmeter per timme.

Skördaren är fyrhjulig. Så vill Per-Erik och Martin Spjuth ha det eftersom det gör maskinen väldigt smidig. Kranen är en Kesla 671H på 7,2 meter. Även aggregatet kommer från Kesla och har benämningen 18RH2.

Smidig och stark skotare

Köpet av skördare gjorde familjen Spjuth nyfikenhet på skotaren av samma fabrikat. Mattias Spjuth – familjens skotarkung – tycker att det är en smidig och stark maskin.

– Skotaren har en stor och stark kran. Det som överraskat mest är nog ändå dragförmågan. Motorn och transmissionen samverkar till att maskinen håller gott tempo även med fullt lass i backarna, berättar han.

Kranen är en 10,2-meters Mesera 59F. Gripen är en Kesla ProG26. Precis som skördaren har skotaren gått väldigt bra. Nu har den fått sin första service och förhoppningsvis fortsätter det i samman stil. I båda maskinerna kommer kraften från fyrcylidriga Agco-dieslar.

Utökade dagskift

Båda maskinerna går utökade dagskift.

– Om jag som startar dagen i skördaren kör jag igång klockan 6. Klockan tio blir jag avlöst av Martin. Då gör jag ett markpass på två timmar och kliver sedan in i maskinen igen, så att Martin får göra sitt markpass. Därefter har jag gjort mitt, medan Martin fortsätter till kl 18.

Systemet med markpass har visat sig fungera bra och motverkar att det blir för mycket stillasittande.

– Under markpassen ser vi till att det blir bästa möjliga förutsättningar för både skördare och skotare. Visst tar det lite extra tid att planera från backen och att snitsla vägar, men det ger en bättre överblick och minskar risken för körskador. En del av tiden får vi absolut igen eftersom snitslingen underlättar timmarna i maskin, inte minst under den mörkare delen av året. Samtidigt blir slutresultatet bättre.

För Mattias Spjuth blir det stundom bråda dagar, eftersom han även skotar efter kusinen Jan-Olov Spjuth. Även där är skördaren en HR46.

Börjat som inköpare

Sedan ett par månader har Per-Erik Spjuth dubbla uppdrag åt Skogsam, för nu är han även inköpare på halvtid.

– Det är både intressant, lärorikt och spännande att kliva in i den världen. Jag blev väldigt förvånad då jag fick frågan, men förstår att erfarenheterna och kunskaperna från mina år som skogsmaskinförare är till stor nytta i rollen som inköpare. För mig är det naturligt att bevaka möjligheten till avlägg, luftledningars placeringar, blöta marker med mera. Det bidrar förhoppningsvis till bättre planering, säger Per-Erik Spjuth.

Breddat utbud

Länge var gallringsskördaren Sampo Rosenlews enda skogsmaskin. För några år sedan fick den sällskap av skotaren. Enligt Mikael Ingemarsson på Sampo Rosenlew finns det idag 14 FR28-skotare i svenska skogar, varav den första rullade ut 2016. Hittills har maskinerna till stor del varit osynliga i den svenska statistiken, vilket förklaras av att registreringarna har dröjt. Till dags dato har Sampo Rosenlew tillverkat cirka 55 skotare, så det är en ansenlig del av dem som har hamnat i just Sverige.

– Sverige har länge varit en viktig marknad för Sampo Rosenlew när det gäller skördare och är det nu även för skotare, berättar Mikael Ingemarsson.

På Finnmetko i månadsskiftet augusti – september var det premiär för en storebror till FR28, nämligen FR48, som lastar ytterligare två ton och som har 26,5-tumshjul istället för 22,5 tum. Motor, transmission och hydraulsystem är samma som hos FR28, som från start konstruerades för att fungera som bas även för en tolvtonnare.

Mikael Ingemarsson berättar att det är flera nyheter på gång från Sampo Rosenlew.

– Inom sex till tolv månader kommer får vi se ytterligare två nya modeller, en skotare på 14 ton och en skördare på 21–22 ton, båda med snurrhytt. Det gör att vi i framtidens även kan erbjuda skördare och skotare för grövre gallring och slutavverkning, sammanfattar Mikael Ingemarsson.