DB Schenker och en rad andra ledande industriföretag satsar nu, tillsammans med staten, stort på elektrifiering av tunga vägtransporter.

Förnybara bränslen, som biodiesel och biogas, har hittills varit de enda fossilfria alternativen för tyngre lastbilstransporter som kör längre sträckor. Elfordon har inte haft den kapacitet som krävs för den typen av trafik. För bara några år sedan ansågs det nästan omöjligt. Men nu blir det verklighet.

DB Schenker deltar i projektet E-Charge som utvecklar eldrivna lastbilar som klarar dagliga körsträckor längre än 50 mil. I projektet ska Schenker Åkeri testa fordon från Scania i fjärrtrafik.

Laddningen kommer i första hand att ske med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Men viss stödladdning kommer också att ske vid lastning och lossning av ekipaget.

Något som gör detta projekt både unikt och viktigt är samarbete och utveckling över ett flertal områden, och tillsammans med flera tongivande aktörer från respektive område. Målsättningen är att riva silos och skapa skalbara lösningar som tar transport och logistik till en hållbar framtid.

Utöver DB Schenker och Scania deltar Volvokoncernen, ABB, Circle K, OKQ8, ICA Sverige AB, Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare. Swedish Electromobility Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet.

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) finansierar med 102 miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar med finansiering, expertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder.

Projektet startar omgående och löper till och med 2024.