Företaget startades 1985 av Christer Lund, som på den tiden var radioreparatör i Dingle, Bohuslän men efter olika turen började med täckdikning. Han började laga laserinstrument till grävmaskiner och bygglaser.

Lunds skapelse utvecklades starkt.

2006 sålde han till Hexagon.

Med utrustningen i grävmaskinen får maskinisten hjälp med hur långt de ska gräva och hur det ska luta.

– Livet blir lättare samtidigt som kostnaderna minskar. Arbetet blir effektivare och får högre kvalitét. Installationen tar mindre än en dag, sen har maskinisterna alltid full koll på vad de gör.

Scalaser säljer, montera och servar instrumenten.

Svante Pettersson:

– Vi har köpt från Sverige, Danmark och Schweiz.

Världstoppen

Scanlaser har fortsatt att växa.

– Vi håller världsklass. Scanlaser är världens största företag som säljer utrustning för maskinstyrning. Vi är tvåa är ett bolag i USA, Texas. Därefter kommer ett Norskt företag.

Hans förklaring till att Sverige och Skandinavien ligger i framkant:

– Det finns ett behov att vara effektiva i så pass små länder där arbetskraften är mindre än i länder med större befolkning. Vi är teknikfokuserade och är långt framme. Exempelvis är rotortilten standard i Sverige.

Den gör det möjligt att rotera, vika och vända skopan i samma rörelse. Grävmaskinen blir en redskapsbärare som kan utföra helt nya typer av uppdrag. Med rotortilten manövrerar föraren enkelt runt stolpar, stenar och längs dikeskanter. Dessutom blir återställningen av grävområdet enkel.

– Det är en svensk uppfinning. Sverige ligger i täten med den här tekniken. Vi var tidiga på banan. Det har fått stor acceptans på marknaden. Vår styrka är kunnandet och att det är rikstäckande. Vi har en lång historia, stark organisation och bra service, säger Pettersson.

Scanlaser finns på ett dussintal platser – från Gällivare till Hässleholm. Huvudkontoret ligger i Munkedal i Bohuslän.

Utomlands är konkurrensen hårdare.

– På världsmarknaden har vi två stora konkurrenter, Trimble och Topcon. Vi är bland de större men jag är inte riktigt säker på om vi är tvåa eller trea.

Färre kabelbrott

Scanlaser har även utrustning för att lokalisera kablar – innan grävningen. Ytan skannas av för att klarlägga var kablarna finns och om de ligger där de ska.

– Det är inte alltid de är rätt utsatta. Och om ett kabelbrott skulle ske, så är det förstås oerhört kostsamt eftersom reparationen i allmänhet är tidsödande.

Scanlaser utbildar kunderna innan de ger sig ut i skarpt läge. ”Vi hjälper med allt – utom att köra maskinen”, lyder den kaxiga reklamen.

– Det gör vi vid behov, det är ganska enkelt att lära sig men många har individuella behov.

Maskinisterna har full koll på skopan.

– De vet hela tiden om de börjar närma sig botten av schakten eller om de råkat gräva lite för djupt. De kan kontrollera sig själva inifrån hytten istället för att hoppa in och ut ur maskinen och använda en mätstång.

Med hjälp av systemet lägger maskinisterna med hjälp av en referenspunkt in djup och fall.

– Allt eftersom kan de kolla sig själva. De har med sig rätt information i hytten hela tiden. Utsättare sköter projekteringen, de behövs innan och efter men under arbetets gång är maskinisterna inte längre lika beroende av dem, säger Pettersson.

Maskinisterna blir därmed mer självständiga.

– De behöver inte sitta och vänta på en utsättare under resans gång.