Det var mungiporna uppåt när Scania bjöd in till traditionell vintertest, denna gång till norska Trysil och närmare bestämt till de omgivande fjällvägarna och den avstängda flygplatsen.

-När jag uttalar mig om kvalitetsomdömena så grundar jag bland annat detta på reklamationsfrekvensen, som är lägre och därmed bättre än någonsin, fortsätter Örjan Ålund. Och det verkar minsann som om även kunderna värdesätter just detta.

Inför den närmaste framtiden är det inte förvarnat för några större produktnyheter. Istället fortsätter tillverkaren att jobba för allt lägre bränsleförbrukning samt lägre avgasutsläpp, liksom pålitlighet och kvalitet.

Dessutom fortsätter fokus att riktas mot föraren. Driver Training och direkt förarcoachning får ökad uppmärksamhet, eftersom just dessa kunskaper spelar stor roll för driftsekonom och säkerhet.

Allt detta tyder sammantaget på att det inte blir några större produktlanseringar under 2015, för att istället komma under 2016 när nya hytter väntas.

Riktigt V8-land

Tysil ligger 16 mil nordost om Oslos flygplats Gardemoen i ett känt vintersportlandskap, med svenska Sälenfjällen bara några rejäla stenkast över fjällen bort. På Trysil Airport, som var vinterstängt, hade Scania tillsammans med Norsk Scania, anlagt fyra demorutter, och ställt upp 16 olika lastbilar för provkörning och test. Dessa rutter hölls i fint skick genom att de kontinuerligt plogades med Scaniabilar försedda med snöbekämpningsutrustning. Även dessa plogbilar väckte stort intresse, särskilt av journalister från länder där liknande fordon är mer okända.

Det märktes ganska omedelbart att vi befann oss i ett riktigt V8-land. Norska åkare väljer företrädesvis V8:an om valet står mellan en sådan och en rak sexa. Detta med motiveringen att det bara är så, långt in i ryggmärgen, nämligen att V8:an ”drar bättre än en sexa”.

Därför var cirka hälften av lastbilarna utrustade med Vinkelåttor, även om bara ett av fordon hade toppeffekten och R 730. I många andra länder har åkarna en mer uttalad vilja att se på TCO-principen, alltså Total Cost of Ownership, vid val av motorstorlek.

Detta sätt att tänka på gynnar även miljön, alltså att man inte väljer för stor motor, för det ändamål bilen är tänkt. Men eftersom möjligheten fanns fann jag för gott att synda en smula, och valde som första provkörning en R 520 6×2 dragbil med treaxligt släå, som var lastat upp till 50 ton. Jag måste påtala att motorn var en ren fröjd att köra.

Visserligen kändes den inte särskilt överdimensionerad på den rutt som valdes, en 12-kilometers slinga. Anledningen var att på rutten var även en utförslöpa med 8-9 procent lutning. Där fick jag tillfälle att prova Scanias motorbroms, liksom Scania Retarder.

Det krävs inte så lite kraft för att klara den utmaningen, men det visade sig ganska snart att det gick alldeles förträffligt. Full kontroll nedför backen, och detta utan att slita på fotbromsen alls.

På vägen hem fick V8:an bekänna färg. Vridmomentet på 2 700 Nm utnyttjades till fullo och det mycket karakteristiska V8-mullret släpptes fritt. Det känns och hörs, även om mycket av den speciella känslan har skalats av i och med införandet av Euro 6-tekniken. Men det är alltid lika trevligt att uppleva ljudet av två förbränningstillfällen vid exakt samma tidpunkt, med efterföljande överhoppad förbränning.

Vid en senare körning testade jag även en 13-liters rak motor i form av en R6-motor med 2 550 Nm, och skillnaden är inte stor – men desto mer känslomässigt upplevd.

Driver Training

Även om Scanias tekniker kontinuerligt jobbar med teknisk utveckling för att förbättra drivlinans verkningsgrad, och därmed bränsleförbrukning och utsläppsnivåer, så glömmer man inte chaufförens viktiga roll i kedjan. Det är ytterst enkelt att en slarvig och oinspirerande körning kan ödelägga de fina resultat som tekniken i bilen klara av. Och vice versa, ytterligare förbättra värdena och ekonomin, med korrekt och kompetent körning.

Dels handlar det om att i realtid bedömas för körningen, genom procentsatser och resultat direkt på displayen framför föraren. Det kan antingen vara omdömen om en speciell körning, direkt i realtid eller sedan den senaste nollställningen.

Denna tjänst kallas Scania Driver support.

För att ni bästa resultat i Driver support är det en god idé att först ha genomgått en Scania Driver Training. I Trysil passade Scania på att visa ytterligare en finess att addera till Driver Training – det är en så kallad ”App”, ett program för en surfplatta med namnet WICKit, wireless instrument cluster. Denna kopplas trådlöst till bilens kördiagnostik, och signaler överförs automatiskt. Detta innebär att föraren vid valfritt tillfälle kan sitta avslappnat och studera hur körningen har gått, tips om förbättringar – allt med överskådlig grafil, textavsnitt eller syntetiskt tal.

Det är ett enastående inlärningsverktyg som föraren därmed får tillgång till. Efter varje körning kan dessutom hela resultatet skrivas ut och ingå som ett underlag för fortsatt undervisning eller vidareutbildning.

Som till hälften på allvar, till hälften gimmick, visade Scania även ett nytt digitalt armbandsur ”Black Griffin”, som via bluetoth tar emot samma signaler, och kan visa en lång rad körinfo, exempelvis den aktuella dieselförbrukningen i realtid.

Landsvägssträckan

Norsk Scania hade dessutom arrangerat fyra testbanor på flygplatsområdet, där det fanns möjlighet att välja körning på isglatt underlag, ren offroad-körning eller ren entreprenadkörning. Liksom en av stationerna var att köra snöbekämpningsfordonen.

På en av testkörningarna fick jag att på halt isunderlag göra en fullbromsning med en Scania P 340 med CNG, alltså gasmotor. Ett generellt problem vid all körning med gasbilar är att vridmomentet är förhållandevis lågt, särskilt i varvtalsområdet 1 000 varv och där under.

Scanias variant klarar dock igångsättning och lågvarvskörning mycket bra, tack vare bland annat ett vridmoment på 1 600 Nm vid 1 100 varv, samt att den är kombinerad med en mycket effektiv Allison+5 växellåda.

Själva bromsprovet gick ut på att ”panikbromsa” vid hastigheterna 30, 40 och 50 km i timmen. Det är alltid lika intressant, och avskräckande, att se bromssträckans skillnad i läng, vid körning i 40 respektive 50 km i timmen. Jag har gjort denna test mängder av tillfällen, och känenr till att sträckan ökar mer än man kan ana. Och lika fullt manar upplevelsen varje gång till eftertanke.

Enkel snöröjning

Det fanns således även tillfälle att köra en kort 6×4 konfigurerad Scania med snöplog från Överaasen AS, monterad vid fabriken i Södertälje. På grund av snöplogens kraftiga egenvikt, samt trycket vid plogning, hade bilen en niotons framaxel.

Här gick det mycket enkelt att köra, bland annat tack vare Allisonlådan – men jag kan inte tänka mig att det är lika enkelt ute i verkligheten under tuffa förhållanden i norra Sverige.