För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning.

I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania är en bra bit på väg mot att nå målet om en 50-procentig minskning till 2025.

– Vi ligger före tidsplan när det gäller minskning av koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet, mycket tack vare övergången till fossilfri elektricitet för alla våra fabriker som skedde under 2020, säger Scanias VD Henrik Henriksson i ett pressmeddelande.

Minska utsläppen

Scania har också åtagit sig att minska CO2-utsläppen från sina fordon när de är i drift med 20 procent till 2025, med 2015 som referensår.

– Vi ser också framsteg när det gäller minskning av utsläpp från våra fordon när de rullar på vägarna, vilket utgör 90 procent av Scanias totala utsläpp, fortsätter Henriksson. Nu ligger Scania på 95,8 procent, en minskning med strax över 4 procent. Med början på 100 procent 2015, är Scanias mål att nå 80 procent senast 2025. Koldioxidutsläpp från Scanias produkter under användning mäts i well-towheel, vilket betyder att utsläpp som genereras under framställningen av bränsle eller elektricitet är också med i beräkningen.

Alternativa bränslen

Fler betydande steg kommer att tas, då Scania arbetar nära kunder med fokus på energieffektivitet i den konventionella drivlinan och ökar mängden alternativa bränslen, något som har en direkt likväl som retroaktiv effekt på fordonsflottan.

Scania kommer öka volymen av elektrifierade fordon och introducera minst en ny elektrisk fordonsapplikation årligen inom sitt buss- eller lastbilssegment.