I slutet av maj visade Scania hur det kan se när två självkörande lastbilar samverkar i ett uppdrag. Visserligen var lastbilarna bemannade, men enbart av säkerhetsskäl och för att kunna visa och berätta om tekniken för nyfikna passagerare.

I samarbete med företrädare för teknikleverantörer och akademi, samt med stöd från Vinnova, har Scania utvecklat självkörande lastbilar. Dessa kan utan förarassistans arbeta inom avlysta områden, exempelvis gruvor, hamnar och skogsindustrier. På betydligt längre sikt förutspås autonoma fordon även kunna användas på väg.

Pusselbit

Enligt Scanias VD Henrik Henriksson är självkörande lastbilar en av många pusselbitar som Scania utvecklar på vägen mot säkra, hållbara och fossilfria transportlösningar.

– Att fordonet helt eller delvis kör själv höjer såväl produktiviteten som säkerheten. En autonom lastbil kör aldrig för fort och behöver sällan vila, vilket naturligtvis ökar tillgängligheten.

Henrik Henriksson tycker inte att autonoma transportsystem ska ses som hot.

– Tvärtom öppnar de för att utföra transporter i riskfyllda miljöer. Det hindrar inte att tekniken kan komma väl till pass även i bemannade lastbilar och på så sätt avlasta och komplettera chauffören.

För Scanias del är autonoma transportsystem är ett exempel på hur företaget tar sig an utmaningarna inom hållbara transportlösningar. Enligt företaget kräver detta en kombination av en mängd olika produkter och tjänster och samarbete med andra.

Ökad förarassistans

Inom Scania har forskningen kring autonoma fordon pågått under närmare tio år. Företaget ser inte att självkörande fordon kommer att bli vanliga på allmänna vägar under överskådlig tid, men menar att en högre grad av avancerade förarassistenssystem och autonomi är att vänta.

– Redan dagens fordon är i hög grad självkörande, även om de fortfarande är beroende av en förares aktiva övervakning, säger Örjan Åslund, ansvarig för produktkommunikation för Scanias lastbilar.

Även Örjan Åslund konstaterar att lastbilar i vanlig trafik behöver chaufförer.

– Däremot kan tekniken bidra till högre säkerhet och underlätta chaufförens arbete, säger han.