Scanias demotestare samlas centralt en gång varje år för att noga gå igenom och lära sig alla nyheter på bränsleförbrukningsområdet, samt tillhörande utsläppsnivåer. Samtidigt får de lära sig den senaste nya tekniken och vilka mål som tillverkaren ställt upp.

Denna gång fick Åkeri & Transport tillfälle att närvara vid den här samlingen. Den skedde i år i Luxemburg och på programmet stod genomgång av nya drivlinor som en grund, men även diskussioner och utbildning om alla andra tekniska nyheter som är aktuella.

För Scanias del är det en hel del att gå igenom.

Olika tillverkare inom lastbilsindustrin väljer olika strategi för att utveckla sina produkter på bästa sättet. Scania har sin modell klar för sig, och det är att, så att säga, pyttsa in nyheterna allt eftersom. När vi säger pyttsa in, så är det naturligtvis en sanning med modifikation, för innan nyheterna används i skarpt läge har rigorösa tester genomförts – med den målsättningen att nyheterna ska presenteras när de är klara. Inte tidigare. Och de ska vara riktigt klara.

Tekniska nyheter

Som exempel kan vi nämna frikopplingen av kompressorn, lågfriktionsväxellådan, eller den nämnda frikopplingsmöjligheten av retardern. Det är nyheter som var för sig kanske bidrar med cirka 0,4 till 0,5 procent bränslebesparing, men tillsammans blir ännu störrs besparing än om de tre summorna bara adderas.

En annan nyhet som bidrar positivt till dieselförbrukningen är den ”vsionära GPS:en”, eller den nya typen av navigator som är topografisk och ser framåt i terrängen, en sorts tredimensionell kartbild, liksom det likaledes framåtseende Eco roll.

Under genomgången var det experter från Södertälje som stod för informationen och även svarade på frågor i ärendet.

Evenemangets andra dag var vigt åt provkörningar, där bland annat de uppräknade nyheterna naturligtvis stod i fokus. Det fanns fyra olika 40-tonsekipage till förfogande; en Scania G 410, en Scania R 450, en Scania R 580 och slutligen flaggskeppet, en Scania R 730.

Det intressanta i detta sammanhang var att de två förstnämnda klarar Euro 6-kraven med SCR Only, alltså utan EGR, medan de två starkaste bilarna använder sig av V8-motorer med alla tekniker.

Fyra körningar

Utöver detta kan nämnas att provkröningen genomfördes på en sträckning som kan vara känd för läsare av denna tidning – nämligen samma sträcka som används vid våra årliga stora test ”1000-poängstesten”. Sträckan är ideal för dylika aktiviteter eftersom den innehåller flera långa stigningar samt nedförskörningar i 5 procents lutning, samt har inga sträckor med omkörningsförbud.

Och så är det faktiskt, att samtliga europeiska lastbilstillverkare använder sig av just den här sträckan för att göra bränsleförbrukningsmätningar. Detta naturligtvis dels för att sträckan är bra, men även för att vi kör vår 1000-poängtest där och det därför enkelt finns massor av värdefull data att mäta sig med.

Utgångspunkten är bensinstationen Tankestelle Hochwald på A1. Fordonet tankas fullt med diesel och AdBlue. Därefter var vi fyra journalister som fick turas om att köra någon av de fyra testbilarna. Det var etapper om 125 km att köra och tack vare byten fick alla köra alla fordon.

Visar tekniken

Alla journalister har naturligtvis sin egen körstil, men tack vare dessa skiften, blir det ändå ett godkänt mätresultat. Dessutom var det så att vi fick instruktioner att sätta farthållaren på 85 kilometer, samt Down Hill, på 90 kilometer i timmen.

Det ska sägas att det fanns ett par störningar som påverkade resultatet, den ena i form av ett vägarbete, och den andra i form av att det regnade på förmiddagen. Det första problemet löstes genom att teknikerna hade utrustning att ”klippa bort”, den del av körningen som gick förbi arbetsområdet, och när det gäller det andra jämnar allt ut sig, eftersom alla fordon var ute på vägarna exakt samtidigt.

Syftet med denna körning var inte så mycket att visa den faktiska förbrukningen på dessa fyra fordon, utan mer att visa hur mätningarna sker, när Scania själv får skriva reglerna. Det är även ett omfattande arbete att analysera alla ingående data och utföra de korrigeringar som kan härröras till olika felkällor. Detta är ju siffror som bara används internt, och det är för att teknikerna själva ska få så korrekta siffror som möjligt. Vi kan notera att korrigeringarna av bränsleförbrukningsresultaten utförs med fyra decimaler – så det är absolut högsta noggrannhet som gäller.

Minsta motorn snålast

I sammanhanget kan vi notera ett par saker; för det första så är det ett minutiöst arbete och mängder av kontroller och ingående faktorer, som spelar in när korrekta värden ska slås fast, och för det andra att de egna ”mätningar”, som vi fackjournalister själva får fram, eller de som chaufförer diskuterar vid truckstop, eller liknande, visserligen kan vara riktiga, men lång, långt ifrån så exakta som fabrikens egna mätningar.

Icke förty visade det sig, precis som vi trodde, att Scania G 410, kunde uppvisa de lägsta förbrukningssiffrorna. Men samtidigt tog längst tid på sig att ta sig runt de fyra etapperna. Mer överraskande är att Scania R 580 förbrukade mer diesel än R 730. En del förklaring till detta var, enligt Scanias tekniker, att 580:an kördes på konventionellt diesel, även om den var intrimmad och avsedd för biodiesel. Men det fanns tyvärr inte att tillgå sådan på platsen.

Personligen blev min favorit Scania G 410, som förutom finfina siffror, även kan stoltsera med en bra förarhytt som ger föraren många fördelar i sitt dagliga arbete – exempelvis ett riktigt bra insteg.

Faktaruta:


Modell               Efterbehandling                         Förbrukning    AdBlue              Körtid
Scania G 410    R6, SCR Only    115,09 l              8,9 l                     01:38:00
Scania R 450     R6, SCR Only    117,37 l              9,0 l                     01:37:00
Scania R 580     V8, EGR och SCR                         131,42 l              3,6 l                     01:36:00
Scania R 730     V8, EGR och SCR                         127,94 l              3,6 l                     01:33:00