Med hybriddrift och Euro 6-motorer för samtliga alternativa drivmedel går det att hitta hållbara lösningar för alla. Ett optimeringsverktyg sållar fram de mest konkurrenskraftiga alternativen utifrån lokala förutsättningar och typ av körning.

Scania vill bära ledartröjan när det gäller hållbara transporter. Vid en pressträff för europeiska lastbils- och miljöjournalister redogjorde företaget för sina satsningar för energieffektiva fordon, alternativa bränslen och smartare transporter.

Från Scanias sida är man övertygad om att det behövs flera olika alternativ för att klara utmaningarna på miljö- och klimatsidan. Samtidigt presenterades en hybridlastbil, som gör produktutbudet än mer komplett.

Urban distribution

Scanias egenutvecklade 18-tons hybridlastbil är framtagen för citynära distributionstrafik. Eldriften och batteriet samverkar med Scanias nioliters femcylindriga motor på 320 hästkrafter. Förbränningsmotorn kan köras på 100 procent biodiesel som FAME eller HVO.

Bilen kan även köras på vanlig diesel. Enligt Scania gör detta hybridlastbilen till den första med Euro 6-motor och med förnyelsebara drivmedel. Batteriet återladdas vid inbromsning, men kan också hämta kraft via förbränningsmotorn. I en typisk körcykel för citydistribution uppges hybriden spara 18 procent i bränsle.

Elmaskinen är på 130 kilowatt/174 hästkrafter. Den är placerad mellan förbränningsmotorn och en specialversion av Scanias automatiserade växellåda med tvåpedals Opticruise.

Den användbara batterikapaciteten uppgår till 1,2 kilowattimmar. Med enbart eldrift är det möjligt att utföra distribution i tyst läge. Räckvidden är då upp till två kilometer. Ljudnivån ligger under 72 dB, vilket öppnar för nattlig distribution i ljudkänsliga miljöer i annars trafiktäta områden.

En följd av detta blir att lastbilens nyttjandegrad kan öka. Med enbart eldrift kan bilen köras i hastigheter upp till 45 kilometer per timme.

Mångsidig

Magnus Höglund, ansvarig för alternativa bränslen och drivlinor inom Scania Trucks, berättar att hybridlastbilen är extremt mångsidig och att den trots stor last- och arbetskapacitet kan operera tyst och med mycket låga koldioxidutsläpp.

– Vi har medvetet valt att inte maximera den potentiella körsträckan på ren el, säger Magnus Höglund, övertygad om att kunderna värdesätter lång batterilivslängd och goda köregenskaper.

Hybridteknikens styrsystem, kylsystem, spänningsomvandlare, övrig elektronik och batteri är inrymt i en modul monterad på lastbilens ram. Ett elhydrauliskt styrservo gör det möjligt att manövrera lastbilen med avstängd förbränningsmotor. Hybridutrustningen i sin helhet, inklusive batteri, tillför 790 kg till lastbilens tjänstevikt.

Föraren har en viktig roll i utnyttjandet av hybridlastbilens förtjänster. Vid mjuka inbromsningar tas energin till vara genom återladdning till batteriet. Bromskraftsåtervinningen svarar för två tredjedelar av bränslebesparingen.

Därtill kommer vinster av att kunna stänga av förbränningsmotorn i låga farter, plus effektivisering av bilens elektriska hjälpsystem.

– Det handlar, precis som i en konventionell lastbil, om att köra förutseende och att bromsa mjukt och tidigt, säger Magnus Höglund.

Hybridlastbilen kan fås med axelkonfigurationerna 4×2, 6×2 eller 6×2*4 och med hyttalternativen P eller G. Minsta axelavstånd är 3 900 millimeter. Leveranserna till kund startar under 2016.

Fascinerande tyst

Rebecca Karlstedt är demoförare tillika testförare på hybridlastbilen. Hon har ett hjärta som klappar för motorsport och håller själv på med dragracing, så varhelst det mullrar hästkrafter känner hon sig som hemma.

Det hindrar inte att hon stortrivs även när hybridbilen körs på enbart el.

– Det här är häftigt – att köra en lastbil helt elektriskt. Det blir så tyst att man hör hur växellådan jobbar. Med ett lätt tryck på bromsen återgenererar lastbilen kraft till batteriet. Trycker jag lite till så aktiveras den vanliga färdbromsen, förklarar Rebecca och berättar om olika valmöjligheterna och hur eldriften och förbränningsmotorn samverkar för en smidig körupplevelse.

Fjärde generationen med bioetanol

Scania presenterade även en ny Euro 6-motor för bioetanol. Introduktionen innebär fjärde generation av bioetanoldrivna lastbilar från Scania, den första kom redan 1989.

Nyheten ligger således inte i bränslet, utan i att motorn uppfyller Euro 6-kraven. Grunden är Scanias nioliters dieselmotor. Modifieringarna är relativt få, eftersom även ED95-alternativet arbetar enligt dieselprincipen med kompressionständning.

Det hindrar inte att det ligger ett omfattande utvecklingsarbete bakom motorn. Exempelvis har insprutningssystemet förändrats och motorn har fått andra kolvar för att klara ökad kompression.

– Bioetanolen är enkel att hantera samtidigt som bilarna mår bra av bränslet och har goda köregenskaper, säger Magnus Höglund och hänvisar till det tvärfunktionella forskningsprojektet Clean Trucks.

Optimeringsverktyg

Magnus Höglund konstaterar att alla alternativa bränslen påverkas av faktorer som infrastruktur, skatter och produktionskostnader.

– Med vår bredd har vi något att erbjuda till alla, oavsett om de kör distributionstrafik i urbana miljöer eller forslar timmer i glesbygd.

För att på bästa sätt kunna jämföra och värdera olika alternativ inom förnyelsebara bränslen har Scania tagit fram ett optimeringsverktyg. Det ger klara besked om vad som ger bästa ekonomin utifrån åkeriets förutsättningar och den lokala tillgången till olika drivmedel.

Till bilden hör att allt fler transportköpare ställer hållbarhetskrav på transporterna. Det skapar nya affärsmöjligheter och innebär konkurrensfördelar för åkerier som håller sig i framkant.

– Optimeringsverktyget är för oss ett viktigt hjälpmedel i dialogen med kunderna som här och nu bestämt sig för att öka användningen av alternativa och förnyelsebara bränslen. Samtidigt får åkerierna möjlighet att hjälpa sina uppdragsgivare att ta sin del av ansvaret för hållbara transporter. Både åkare och deras uppdragsgivare kan vara delaktiga i analysen, tillägger Magnus Höglund.

Den ekonomiska samlade effekten av att minska klimatpåverkan varierar beroende å förutsättningarna, men det finns flera exempel där merkostnaderna blir minimala. Ibland blir det till och med kostnadsneutralt.

Dagarna efter pressträffen blev det klart att Arla, som ett led i företagets satsning på en fossilfri fordonsflotta, har tecknat en order på 17 nya etanolfordon från Scania.

Målet är en kostnadsneutral helhetslösning inkluderande fordon, drivmedel, tankstationer och underhåll. Fordonen väntas tas i drift under våren 2016 och gå i trafik i Stockholmsområdet, med bas i Kallhäll.