Transportstyrelsen har beviljat lastbilstillverkaren Scania att testa självkörande lastbilar på E4 mellan Södertälje och Jönköping för vidare utveckling.

I Scanias och Traton-gruppens satsning ingår en inom detta område ledande och viktig partner, Tusimple, som testerna kommer att ske i samarbete med. Utöver det kommer också en provningsingenjör att finnas på plats i uppgift att övervaka och verifiera den information som sensorerna för autonom körning överför till bilen.

Lastbilarna körs autonomt men under övervakning av en förare på grund av säkerhetsskäl vilket gör att testerna som genomförs omfattar nivå 4 på den 5-gradiga SAE-skalan gällande teknik för självkörande fordon.

Förhoppning om utökad teststräcka

Planen är att lastbilarna blir nyttotrafik hos Scania Transportlaboratorium med gods för Scanias produktion. Senare under året är avsikten att utöka testerna för att avse hela sträckan mellan Södertälje och Helsingborg.

Källa: www.di.se