Allt talar för att innevarande år blir ännu ett rekordår för Scania. Trots att Scania rullade ut från den svenska börsen i och med att Volkswagen tog över ratten, så pekar allt på att Scania får fortsätta vara ”svenskt”.

Vid lanseringen i Södertälje svarade personal från högsta ledningen utan att tveka på rösten att Scanias tankar om lastbilsbranschen nu och i framtiden fortfarande präglar hela verksamheten. Och det verkar de nya ägarna ha såväl förståelse för – och kanske även inse fördelen med, rent konkurrensmässigt.

Resultatet från det senaste kvartalet blev imponerande 58,7 miljarder kronor – om vi endast ser på försäljningsvärdet.

– Vi ger ingen prognos, säger Henriksson, men allt pekar på ännu ett rekordår, såväl när det gäller intäkter som volymer.

Detta kommer givetvis att avspegla sig i resultatkolumnen.

I fjol omsatte Scania netto 104 miljarder kronor. Henrik Henriksson nämner som orsak till den fina utvecklingen bland annat den nya generationen lastbilar som presenterades i augusti 2016. Och detta trots att den traditionellt oerhört starka brasilianska marknaden bromsat upp kraftigt. Där noteras dock tecken som tyder på att botten har vänt – och att det så småningom kan vända uppåt igen.

Förutom att försäljningen går mycket bra rent ordermässigt, så talar således det mesta för ett fortsatt urstarkt Scania de närmaste åren. Resultatet per försålt fordon är på topp, den nya generationen lastbilar rullar i ett planerat treårigt schema ut över hela världen.

Och nu senaste kompletterat med bygg- och anläggningsbilar, med start i Europa. Först under senare halvan av 2019 kommer hela lanseringen att vara avklarad – då är det dessutom hög tid att klämma fram ett nytt namn på det hela. Det kan ju inte heta New Generation Scania för all evighet.