Skogsbranschen och forskningsutövare satsar tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor i ett projekt med avsikt att utveckla autonom skogsföryngring med en koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Förhoppningen är att projektet vid namn Autoplant ska förbättra skogsföryngringen gällande precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.

Projektet som startade under våren 2019 där flertalet olika skogsbolag, forskningsutövare och maskintillverkare medverkar genomsyras av olika steg. Målet är att framställa en förarlös maskin med möjligheter att markbereda och precisionsplantera. Under det första steget i projektet utvecklades ett planteringsaggregat.

– Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk i en nyhet på Skogforsk hemsida.

Redo för steg 2

Nu väntar steg 2 av projektet för ytterligare utveckling av maskinen. Vilket är planerat att pågå under två år och om resultatet visar sig lyckat finns möjlighet att ansöka om bidrag till steg 3 i projektet där det planeras att framställa en färdig produkt som kommersialiseras.

Källa: www.sca.com och www.skogforsk.se