Avstängningarna för sprängning är korta men försämrar framkomligheten på den hårt trafikerade motorvägen i nästan två år.

Projektet har kritiserats på insändarplats i lokaltidningarna. En skribent kallade satsningen för ”stolleprov”.

Kostnaden för ekodukten har ställs mot minskade resurser för äldrevård, skola, polis, integration och sjukvård.

Andemeningen är att Trafikverket istället borde använt pengarna till att bygga bort befintliga trafikfällor – som längs olycksdrabbade E20 mellan Göteborg och Stockholm.

Kristina Balot säger att Trafikverket i sin fyraåriga planering anlitat miljöspecialister på djur och växter.

– Vi tar upp landskapet i området och skapar olika biotoper på bron, så att djuren ska trivas, sa hon när hon intervjuades av SVT.

Fler par

Bron blir 64 meter lång, från skog till Sandsjöbacka naturreservat, och 32 meter bred. Djuren ska hitta dit och passera för att hitta föda och partners.

Balot till Västnytt:

– Tyvärr är det så att när vi utökar vår infrastruktur, så måste vi tillskapa de här möjligheterna. Då får det kosta en slant. Om vi får detta till ett målverktyg att öppna barriärerna, så kommer det att bli billigare i framtiden när vi vet hur vi ska planera och bygga.

Hon tror att vi kommer att få se fler ekodukter.

– Detta kan bli ett pilotprojekt som visar att man kan bygga ekodukter över befintliga vägar, säger hon.

Hans Björkman, naturintresserad byggnadsingenjör, är öppet kritisk till att bygga nytt, som han säger en testanläggning, över en befintlig och hårt belastad europaväg:

– Jag har inget emot att man testar ekodukter men har svårt förstå varför man väljer en motorväg där trafiken är extremt hög under rusningstrafik. Norgetrafiken till och från kontinenten passerar här. Några sådana störningar uppstår inte om man placerar en ekodukt då en ny väg projekteras.

Inga björnar

Björkman säger att det finns andra motorvägar, som inte är lika hårt trafikerade, men ändå med fler arter och fler vilda djur till antalet, att välja.

– Jag tänker på E18 genom Värmland och vissa delar i Småland och säkert sträckor i Dalarna. Här nere har vi varken varg eller björn. Det är placeringen, några mil söder om en storstad som jag reagerar emot. Varken jag eller Trafikverket vet hur nyttjad denna ekodukt kommer att bli.

Han frågar sig också hur viltet ska hitta öppningen till ekodukten.

Till Å&T säger Kristina Balot att utbuktningar i viltstängslet visar var djuren försökt ta sig över vägen.

Vägen byggdes för 40 år sedan. Statistiken över viltolyckor visar inga alarmerande siffror. Sträckan är stängslad, förutom vid på- och avfarterna.

Svårt kalkylera

Mats Lindqvist, ekolog och miljöexpert på Trafikverket:

– Även om det inte varit särskilt många viltolyckor just vid ekodukten så blir det en och annan under lång tid, särskilt vid trafikplatserna. Vi har upprättat ekonomiska kalkyler för det. Men de är svåra att göra. De svårbedömda ekologiska miljövinsterna finns inte med på plussidan och det haltar på sättet. Lönsamheten finns dock eftersom biologisk mångfald och barriäreffekter inte kan värderas i pengar, säger han.

Målsättningen är att minska de viltolyckor, de som annars skulle inträffa, med 70 procent. På 40 år innebär det cirka 100 färre älgolyckor på E6.

Kan man ställa existerande trafikfällor och undermålig trafikmiljö mot kostnaden för en ekodukt?

– Trafikverkets budget är för både nyinvesteringar, en del för underhåll. Här kommer pengarna från den nationella miljöpotten och kan bara användas till att åtgärda befintliga miljöbrister infrastrukturen. Regering och riksdag styr ytterst vart pengarna ska gå. Det är inte vi som avgör det.

Varför bygger ni inte en ekodukt när ni bygger nytt och varför inte där det finns mer vilt?

– Andra sådana projekt har startat. I Skåne till exempel, men vi har jobbat snabbare. På de nationella bristanalyserna kan man se det ungefärliga, teoretiska, behovet av djurpassager på alla våra vägar. Det är en databaserad studie. Nu råkade vi bli först med att få ett okej att gå vidare. När ny motorväg byggs ska detta ingå som en naturlig del i planeringen. Vi kommer att bygga ekodukter och faunapassager på E20 i Skaraborg, säger han.

Vanligt utomlands

Lindqvist säger att miljöpengarna är till för att bygga bort befintliga miljöbrister.

– Alltså vår miljöskuld i en felaktigt utformad infrastruktur. Vi har jobbat i framkant och försökt hitta analysverktyg.

Hade ni väntat kritiken som varit?

– Kanske inte, men folk får naturligtvis tycka vad de vill. Vi på Trafikverket har ett uppdrag att även jobba med miljöfrågorna. Vi har haft en rak och öppen kommunikation om våra planer. Folk i allmänhet känner inte till den miljöskuld som vi byggt upp. Allt vi gör kostar väldigt mycket pengar. Kritiken kan bero på ovanan att se de summor som vi hanterar. Men vi har även fått en hel del positiv feedback från allmänheten senaste månaden.

Trafikverket arbetar också med elektronisk övervakning med varningssystem för bilisterna, så att brobyggen inte behövs på vissa platser. Dessa system passar dock inte på motorvägar.

Lindqvist säger att Kanada och Norge kommit lång med att bygga faunaövergångar.

Han har fått förfrågningar om den som byggs i Kungsbacka från Kalifornien och Kina.

– Danmark ligger också före oss och jag blev förvånad när jag hörde att Polen har drygt hundra ekodukter, säger Lindqvist.