Åkeribranschen gör inte vågen för att oljepriserna dalat med drygt 13 procent.

– Det har snarare gjort att många överlevt. Våra utländska vänner gör att transportpriser sjunkit. Även om de inte kör allt det just vi kör, så medverkar de till en prisspiral neråt, säger Ulf Johansson.

Priset på olja kommer rimligtvis att öka igen.

– Om det går tillbaka till utgångsläget, som det var för ett år sedan, så raderas halva åkeribranschen bort. Nedgången har varit en räddare i nöden. Jobb finns men får inte ut de priser vi behöver. Vi har nytta av dieselpriset för att överleva ett tag till, säger han dystert.

I snart 40 år har Ulf varit egen företagare. Han har byggt upp Götene kyltransport som har 95 bilar. De kör livsmedel över halva Sverige – med en övre gräns mellan Uppsala och Borlänge.

– Vi har utvecklats, bland annat genom egna kyl- och fryslager. Det växer med fler kunder men vi får inte mer betalt för det. Vi är elberoende och en positiv faktor är att elpriserna gått ner. Chaufförerna som kommer hit är utländsk personal. Vi har en chaufför som kör på Holland-Belgien. Han är ensam svensk på färjorna.

Fordonsbränslet står för omkring en tredjedel av de totala kostnaderna.

– Det gäller främst för fjärrtrafik över 30 mil. För långväga skogstransporter slår sänkningen igenom, säger Torbjörn Heiersson, regionchef vid Sveriges Åkeriföretag.

Samtidigt med det fallande oljepriset anger också var tredje åkeriföretag ökad efterfrågan av inrikestransporter under senaste tre månaderna.

Men ibland blir det ett nollsummerspel. Åkarna får ibland sänka sina priser när bränslet blir billigare.

Effekten på lönsamheten av ett fallande oljepris blir därmed ändå ofta begränsad.

Slog tillbaka

Dagen efter Ulf Johansson sagt detta kom beslutet om höjning av bränsleskatten:

– Regeringen anser väl att det finns ett utrymme för skattesänkning nu när priset på drivmedel gått ner. Men låga priser på diesel är inget som kommer att bestå. Prishöjningar kommer förr eller senare, säger Ulf Johansson.

Tryggve Bengtsson, som driver ett åkeri med samma namn i Sölvesborg:

– Dieselklausulerna gör att vi i praktiken lämnat ifrån oss billigare transporter. Förtjänsten har hamnat hos kunden. Vi följer Åkeriföreningens index. Lägre dieselpriser har inte betytt fler transporter. Mot alla principer har vi haft en sämre höst och en bättre vinter.

”Straffas”

Louise Gustafsson, vd på Grimsås Åkeri:

– Ökad skatt ser jag som en ren bestraffning. Vi gör så mycket vi kan för att skona miljön, bland annat genom att sats på rapsolja, RME i tankarna. Bränsle och löner är tyngsta posterna och går inte att påverka. Vägskatten slår orättvist eftersom utländska åkerier inte betalar en krona.

Hennes bror Niklas Hartman, hälftenägare:

– Rapsoljan är drygt två kronor billigare men varningssignaler om barnsjukdomar gör att vi är lite försiktiga med att tanka det bränslet. En del påstår dessutom att raps minskar motorkraften med hundra hästkrafter.

Anna Karlsson, vd för Viskadalens Åkeri i Borås, partiåkare för DHL:

– Lägre oljepris har inte fått några konsekvenser för oss eftersom vi kör på ett drivmedelstillägg som justeras efter prisutvecklingen. Det känns bra att betala en faktura med lågt dieselpris men det får motsatt effekt på min avräkning.

Hoppas på polisen

Även när det gäller antalet körningar så är läget oförändrat.

– Men allt fler frågar vad frakterna kostar. Alla påverkas av den olagliga trafiken. Branschen har det riktigt tufft. Vi får hoppas att trafikpolisens insatser för att stävja cabotagetrafiken.

Priset på råolja har mer än halverats.

Ulf Svahn, vd för SPBI, branschorganisationen Svenska petroleum & drivmedelinstitutet:

– Dieselpriset har minskat från 14,70 till 12,50. Att det inte sjunkit mer beror på skatter. Utbudet är högre än efterfrågan. Det i sin tur hänger ihop med att USA har lyckats med sina satsningar på chifferolja och chiffergas. OPEC ligger kvar på sin produktionsnivå.

När detta skrevs är dieselpriset 13.07.