I två av de totalt tio projekt som beviljades i senaste ansökningsomgången deltar Energikontor Sydost och arbetet kommer genomföras i Blekinge och Kalmar samt tillsammans med partner runt södra Östersjön.

– Vi har länge arbetat med samordnad varudistribution, säger Ulf Hansson, vd på Energikontor Sydost, se bild, och fortsätter:

– Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central finns möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed kraftigt minska utsläpp av koldioxid.

Projektet som leds av Energikontor Sydost handlar om att minska koldioxidutsläpp i stadskärnor genom att hitta bättre lösningar på gods- och varuleveranser genom samordnad varudistribution. Projektet genomförs tillsammans medTechtank i Olofström samt partners i Tyskland, Polen och Litauen.

Energikontor Sydost deltar som partner i projektet Clean Tech International, ett projekt med fokus på små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik. Projektet genomförs tillsammans med Sustainable Sweden Southeast i Kalmar samt partners i Tyskland, Polen och Litauen.