Volvo Construction Equipment (Volvo CE), kunden Skanska Sweden, Energimyndigheten och lärosätena Linköpings universitet och Mälardalens högskola samarbetar i ett projekt värt 203 miljoner för att ta fram lösningar som är till nytta för både kunderna och miljön. Volvo CE har arbetat med de tekniker som kommer att användas i projektet sedan en tid tillbaka.

Företaget fortsätter att utveckla koncepten internt och bevisa att de fungerar industriellt, innan Skanska Sweden tar dem i drift under 2017. Projektets mål är att ge betydliga minskningar i bränsleförbrukning, utsläpp och total ägandekostnad, kombinerat med högre produktivitet.

– I det här projektet skapas nya koncept som en del av vår långsiktiga framtidsvision, säger Anders P. Larsson, teknisk chef och vice vd. Vårt arbete under de kommande åren kan förändra hela anläggningsbranschen.

Energimyndigheten hanterar nationella energipolitiska frågor. Myndigheten verkar för användning av förnybar energi, förbättrad teknik, smartare energianvändning och minskad klimatpåverkan.

– Den här typen av samarbete mellan Volvo CE och dess kunder, staten och akademiska partner ger möjlighet att investera i nya tekniker, utforska lösningar som är relevanta för våra kunder och hantera framtida utmaningar, säger Anders P. Larsson.