Volvo Lastvagnar Sverige och OKQ8 har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 44 laddstationer är målsättningen att påskynda omställningen till elektrifierade vägtransporter.

Ambitionen är att bidra till ett nationellt publikt laddnätverk för tung elektrifierad trafik för att underlätta transporter inom och mellan regioner. För åkerier och transportföretag som satsar på eldrivna tunga fordon ger det ökad flexibilitet att utföra dagens och morgondagens transportuppdrag. OKQ8 har med Volvo Lastvagnars hjälp ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” i syfte att kraftigt accelerera etablering av laddplatserna. Målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans kommer att innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 stationer etableras hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare runt om i landet och 15 platser hos OKQ8:s anläggningar.

Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer i enlighet med utlysningen vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Laddplatserna utrustas med 2–4 laddpunkter med vardera 350kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer kommer att anpassas till platsens beskaffenhet och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren.

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni månad. Vid positivt utfall från ansökan samt att övriga förutsättningar faller på plats kommer laddstationer för tung trafik att tas i drift under 2023.