ICA Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter inleddes i november 2020. ICA och Volvo Lastvagnar har till stor del gemensam syn på behovet av utveckling och satsning.

I mars informerade ICA Sverige om köpet av den första helelektriska lastbilen av modellen Volvo FE Electric från Volvo Lastvagnar. Lastbilen som nu tas i drift kommer att användas för kyltransporter till ICA-butiker i Stockholmsområdet och förutom att vara fossilfri kommer den även bidra till kraftigt minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar. Lastbilen har en räckvidd på cirka 12-15 mil, inräknat kylaggregatets extra förbrukning, och ska klara en dags leveranser utan laddning.

Den första elbilen kommer inom kort att följas av fler då ICA redan beställt ytterligare eldrivna lastbilar från Volvo som kommer att produceras under hösten för trafikstart i januari 2022 i Stockholm och Göteborg. ICA kommer att fortsätta elektrifieringen på olika platser i Sverige, och på olika sträckor för att både förbättra vår miljöpåverkan och skapa erfarenhet för en bredare utrullning.