Det framgångsrika samarbetet mellan Green Cargo och Vallviks Bruk för transporter av rundvirke från Malungsfors i Malung-Sälens kommun till massabruket i Vallvik har resulterat i en förlängning av nuvarande avtal. Samarbetet inleddes 2018 med tågtransporter från Mora och under 2019 fortsatte dessa från den nyöppnade virkesterminalen i Malungsfors.

Green Cargo körde ett testtåg i juni 2019 och i slutet av augusti samma år avgick det första tåget lastat med rundvirke från terminalen i Malungsfors mot Vallvik med lyckat resultat och sedan dess har transporterna fortsatt på samma sätt.

Minskade utsläpp

Genom att välja järnvägstransporter istället för vägtransporter från Malungsfors minskar parterna tillsammans mängden koldioxidutsläpp med 85 procent. Totalt har 85 000 ton rundvirke körts i Green Cargos klimatsmarta transporter till Vallviks Bruk sedan samarbetet startade under våren 2018.

Återinvigning av terminal

Terminalen i Malungsfors återinvigdes efter ett antal år i träda efter en gemensam satsning från kommun, lokala företag och skogsbolag. Järnvägen mellan Malung och Malungsfors återuppbyggdes och den övergivna terminalen rustades upp.