Volvo Lastvagnar har nu officiellt öppnat ordersystemet för sitt program av tunga elektriska lastbilar, Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX. Serieproduktionen startar i höst i den CO2-neutrala fabriken i Tuve, Göteborg, och volymerna kommer öka successivt.

– Det här är en milstolpe för Volvo Lastvagnar och intresset från kunderna är stort. Innan ordersystemet öppnade har vi främst tecknat avsiktsförklaringar om att köpa med kunder och partners, men nu kan vi teckna fler fasta order och specificera lastbilarna i systemet efter kundernas behov, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Under 2021 sålde Volvo Lastvagnar mer än 1 100 elektriska lastbilar i över 20 länder, inklusive avsiktsförklaringar att köpa.

De största marknaderna för Volvos ellastbilar i Europa är för närvarande Norge, Sverige och Tyskland. Volvo Lastvagnar blev marknadsledare i Sverige 2021 med en marknadsandel på 68 % för ellastbilar från 16 ton och över, och marknadsledande i Europa med en marknadsandel på 42 % 2021. Företaget har även en ledande position i Nordamerika.

Tre av Volvos elektriska lastbilar, de medeltunga modellerna Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR har serietillverkats sedan 2019. Med totalt sex eldrivna lastbilsmodeller i produktion från och med i höst har Volvo Lastvagnar det mest kompletta programmet av alla lastbilstillverkare, som täcker allt från stadsdistribution och sophantering, till byggtransporter och regionala transporter. Företagets mål är att hälften av alla sålda lastbilar ska vara elektriska år 2030.

– Allt fler kunder vill köra elektriskt. Det har helt klart blivit en konkurrensfördel att kunna erbjuda tysta, emissionsfria transporter, avslutar Roger Alm.

Dragbilar av de helelektriska modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX släpps till försäljning nu.Jämnlastbilar kommer att tillkomma för försäljning under fjärde kvartalet 2022