Detta trots förbättring av fordonens prestanda och den snabba utvecklingen av datoriserade säkerhetssystem. Det finns ett tydligt behov av ett samlat grepp kring risker och hur man ökar medvetenheten kring dessa.

TYA har tagit fram en handbok som sammanställer de vanligaste vältningsriskerna och risker för körning med hög tyngdpunkt. Handboken är tänkt att ge råd i det dagliga arbetet, men också att ge stöd för långsiktigt förebyggande arbete angående vältrisker.

”Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt” är lämplig t.ex. som stöd för förare och för företagets säkerhetsarbete i samverkan med skyddsombud. Den kan också vara en del i introduktionsutbildning för nya lastbilsförare.