Scania Driver Competitions 2014 genomförs för sjätte gången sedan den första tävlingen arrangerades 2003. Årets aktivitet beräknas locka fler än 85 000 förare av tunga fordon i 40 länder.

Tävlingen startade som ett svar på ett EU-direktiv från 2003 om utbildning av förare för att minska miljöpåverkan från tunga fordon genom att öka kunskaperna om trafiksäkerhet och minska bränsleförbrukning. Europeiska kommissionen stöder tävlingen sedan dess.

Enormt intresse

Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations på Scania, säger att Scania anser att skickliga förare är den enskilt viktigaste faktorn för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan från tunga transporter och effektivare transporter.

– Alla i transportindustrin kan göra något. Att arrangera omfattande och utmanande förartävlingar runt om i världen är en av Scanias många insatser, säger Erik Ljungberg.

– Förare, transportindustri och sponsorer har alla visat ett enormt intresse för tävlingen. Bara i Tyskland har fler än 500 förare föranmält sig till tävlingen, säger han.

Ökade kunskaper

Mikael Person, General Manager för Scania Driver Competitions, har följt tävlingarna sedan de startade 2003.

– Vi är övertygade om att tävlingarna har effekt. Förarnas kunskaper och skicklighet ökar på de marknader där Scania arrangerar förartävlingarna, säger han.

Mikael Persons påstående bekräftas av den förarundersökning som genomfördes efter tävlingarna 2012. Förare ansåg att de genom att ha deltagit i tävlingen hade ökat sina kunskaper.

– Tävlingen har växt från 18 000 deltagare för tio år sedan till mer än 85 000 i år, säger Mikael Person.

Utmaningar

Det är inte bara antalet förare som ökat. Intresset från sponsorer på lokala marknader liksom från transportindustrin, myndigheter och trafiksäkerhetsorganisationer har också ökat. Exempelvis stöds tävlingarna i Europa av däcktillverkaren Michelin, internationella vägtransportunionen IRU och släpvagnstillverkaren Schmitz Cargobull.

I tillägg till utmanande körning, utsätts yrkesförare för andra typer av vardagliga utmaningar. De som blir framgångsrika i Scanias förartävlingar måste klara av mer än att köra ett fordon från A till B. Därför innehåller årets tävlingar ett flertal överraskningar för att hålla förarna alerta.

– I år utmanar förarnas förmåga att hantera överraskningar och behålla lugnet i svåra och stressande situationer, säger Mikael Person.