Det fanns säkert en tid när autonoma fordon var något av en lekstuga för överpeppade tekniker. Men det skedet har vi sedan länge passerat. Nu jobbar de flesta stora tillverkare på olika lösningar och olika system.

En tiotusenkronorsfråga som skulle lösas var vem som har ansvar för följderna av en krock med ett fordon utan förare.

– Volvo Cars har tidigt deklarerat att ställer de ett fordon till tjänst i trafiken så är det också Volvo som har det fulla ansvaret för följderna. Exakt samma resonemang gäller Volvo Lastvagnar, berättar Almqvist för Åkeri & Transport en mycket vacker vinterdag i Göteborg.

Viktig ekonomi

Han menar att tekniken finns redan idag, det gäller bara att koppla samman de olika hjälpsystem som finns – och framför allt göra det med bibehållen säkerhetsnivå. Han nämner adaptiv farthållare, filhållarassistans, elektronisk styrning, avläsning av vägmärken – samt naturligtvis GPS.

– Visst är det en konkurrens tillverkare emellan, men här handlar det inte nödvändigtvis om att hela tiden vara först och snabbast – utan lika mycket om filosofi, att skapa acceptans för företeelsen, och därmed i slutändan om att få fortsatt ekonomi i verksamheten. Såväl för fordonsägaren som för oss som tillverkare.

Många steg kvar

Han sticker inte under stol, med att det är en spännande tid som väntar hela branschen. Alla tillverkare är igång inom samma områden, och vi har i denna tidning bland annat berättat om Daimlers planer, och även provåkt, autonoma Mercedes-Benz lastbilar i USA.

För Göteborgsbaserade Volvo pågår parallella projekt med såväl personvagnar, som entreprenadfordon av alla de slag och lastbilar inom de flesta användningsområden.

– Ja, det är onekligen svindlande att jag skulle få vara med om forskning och utveckling där tekniken övertar människans roll i fordonet. Men vi får inte glömma att det är många steg innan vi är där.

Reagerar olika

Han betonar att det inte bara handlar om att få allt att fungera oklanderligt, utan lika mycket att få allt att fungera, när något går fel. När något inte följer planerna, såväl inom det egna fordonet, som i omgivningen.

Den fråga Carl Johan Almqvist och hans team på Volvo ofta diskuterar är ”vad är vinsten för kunden”. Om inte det kan definieras och göras åskådligt så kommer inte heller utvecklingen att drivas på.

– Men jag kan rada upp en följd områden där det är vinster, men hur bedömer man till exempel ”minskad stress”, eller kanske tvärtom ”ökad stress”? Jag tror nämligen vi alla kommer att reagera olika när det är dags att släppa ratten.

I en inledande fas så kommer de autonoma lastbilarna komma att användas vid olika former av terminalkörning. 500 meter fram och tillbaka, och mycket väntande, inom lås och bom, alltså inom stängslade områden.

– Föraren får i detta skede en mer övervakande funktion, fortsätter Carl Johan Almqvist.

Förbättrad ESP

En viktig del i fordonets hela säkerhetskoncept är ESP. Parallellt med all annan teknisk utveckling har Volvo Lastvagnar även förbättrat detta system radikalt. Tidigare har ESP varit förutbestämt inställt på var olika fordon har sin tyngdpunkt – och därmed riskera att sladda eller välta.

Med nya ESP justeras funktionen automatiskt efter aktuell tyngdpunkt. Exempelvis har samma lastvikt mycket olika tyngdpunkt beroende av själva lastens utseende och efter bilens påbyggnad.

– Ett exempel är timmertransporter där fordonets egenskaper varierar kraftigt, när det körs med full last i ena riktningen och helt tomt i den andra.