Thomas Bergenklev på VBG berättade att bytet av fångmun går väldigt snabbt.

– Det är både enklare och billigare än att krångla med lösa förlängningar. En annan positiv effekt med 795V-2 är att det blivit lättare att byta en skadad fångmun, konstaterade Thomas.

Den nya kopplingen är lättare än sin föregångare. Fångmunnen är tillverkad av ett material som har bättre hållfasthet, vilket betyder färre verkstadsbesök.

VBG slog också ett slag för MechMatic – ett system som möjliggör automatisk rengöring och smörjning av kopplingar. Systemet lanserades för ett och ett halvt år sedan och har visat sig fungera alldeles utmärkt. Systemet blåser in en kraftig luftstöt i kopplingen var sjätte timme, förutsatt att tändningen är påslagen. Var fjärde timme blåser systemet också in en smörjande oljedimma. En vanlig förpackning VBG Mekolja varar 3 000 timmar. Systemet monteras på ramen och ansluts med slang till kopplingen.