Planerna är att komma igång i höst, med en byggtid på cirka ett år. Den kommer att ligga vid stark trafikerade trafikleder.

Få uppställningsplatser kan göra anspråk på att vara säkra, inhängande och med kameeraövervakning. Två av dem är Circle K Brändåsen och Hyltena utanför Jönköping där det kostar det 125 kronor per dygn.

– Nu gör vi det i vår egen regi, säger Dan Petersson.

Kraven ökar

Anläggningen för tung trafik kommer att kameraövervakas.

– Vi kommer att ha koll på vilka som åker in och ut för att nyttja våra uppställningsplatser. Det kommer att bli ett 50-tal sådana på inhägnat område.

Intresset för att stå säkert ökar.

Dan Petersson:

– Vi ser det på våra två andra anläggningar. Helt klart är att allt fler åkare och transportköpare börjar titta åt det här hållet. De rekommenderar att chaufförerna tar sina längre raster på en säker parkering.

Säker för chaufförens, fordonens och godset.

– Intresset är på väg upp. Det är nog läge att branschen börjar ställa de här kraven. Är behovet speciellt stort här?

– Inte mer än att 15 000 tunga fordon kör här varje dygn, året om. Det primära är Göteborgs hamn. Volvo ligger där ute.

En paneldebatt om behoven hölls i Göteborg i mars och inskränkte sig inte enbart till uppställningsplatser i förorterna.

Pendlar för vila

Då sa Angelica Stenberg, Bräcke Åkeri:

– Kommunerna måste vara med bättre. Inne i Göteborg finns inte någon plats där chaufförerna kan parkera ens när de ska ta 45 minuters vila. De måste köra ut ur stan och tillbaka efter vilan. Nattetid hänvisas tung trafik till industriområdena där de inte ens ha någonstans att äta.

Circle K ligger i framkant. Men förre kriminalinspektören Per-Arne Nilsson, som startade Nationella Transportsäkerhetsrådet, är måttligt imponerad av den totala satsningen.

– 50 platser där det passerar så många lastbilar är ett spel för galleriet. Det ser ut som att Circle K tar tag i frågan. Att transportera gods säkert och se till så att det kommer fram är en fråga med större dimensioner.

Med regeringens förslag på beställaransvar skärps kraven på varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter. De ska garantera att transporter utförs lagligt – även när de utförs i flera led.

Per-Arne Nilsson:

– Då måste alla fundera på ”vem kör mitt gods?” Och ”hur sker det”? Läkemedelsindustrin har redan klara direktiv att deras gods ska transporteras i låsta och tempererade skåp. Hårda krav gäller även för vapenindustrin. Men de som utför en transport med exempelvis dyr elektronik kan göra det på en kapelltrailer.