I dagsläget har cirka 1530 åkerier i Sverige sagt ja till att följa riktlinjer om att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar för den sociala arbetsmiljön. De ska också följa gällande lagstiftning och föreskrifter samt hålla sig till en etisk policy.

I samband med Sveriges Åkeriföretags 100-årskongress i Tylösand i början av maj, sjösattes ett nytt kontrollsystem som kan visa hur väl de enskilda åkerierna lever upp till en rad hållbarhetslöften.

– Detta kommer garanterat att stärka de enskilda företagens möjlighet att tydligare visa på att de arbetar med dessa frågor på ett medvetet sätt. Det är bra för både kunderna, de enskilda åkerierna och samhället som helhet, säger Erika Svanström, kommunikationschef och ansvarig för Fair Transport.

På akerikollen.se kan den som vill beställa en hållbar transport skriva in ort, organisationsnummer eller åkeriets namn och få upp träffar som visar om det företag man söker också har anslutit sig till Fair Transport.

– Söker du på ort så får du upp alla åkerier där och kan snabbt se om de också följer de tretton löften som man lovat att hålla. Det ger ett väldigt bra underlag för medvetna transportköpare, säger Jonas Sjöström på företaget Sverigebolagen som tagit fram den nya tjänsten.

En gång om året kontrolleras åkerierna genom en samkörning mot Skatteverket, Bolagsverket, Transportstyrelsen och andra offentliga register som visar på om uppgifterna de lämnat i systemet stämmer.

Sedan starten 2014 har drygt 20 procent av de 6 400 medlemsföretagen i Sveriges Åkeriföretag valt att ansluta sig till Fair Transport. Såväl lönsamhet, trafiksäkerhet som miljöhänsyn och socialt ansvar har förbättrats.

– Vi är glada för att det äntligen finns ett verktyg som på ett tydligt och transparent sätt kan visa transportköpare vilka värden som är viktiga att mäta och att dessa också kontrolleras. Vi vill förenkla sunda transportköp, och detta är efterfrågat av såväl köpare som säljare av transporter, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

På bilden Jonas Jonas Sjöstrom och Richard Gegö.