Den skrivelse Sveriges Åkeriföretag skickat till Transportstyrelsen inkluderar förslag på hur sammakopplade fordon med bruttovikter upp till 74 ton uppfyller dels krav på fordonslängd dels speciella krav på axelavstånd, sveparea, kopplingsanordningar och bromsar.

– Vi välkomnar myndigheternas samråd med transportnäringen. En viktig punkt är att tekniska krav i huvudsak bör ställas på varje fordon för sig för att säkerställa att fordonet uppfyller de senaste UNECE- eller motsvarande EC-krav, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag föreslår nya regler som för både befintliga och nya fordon och for-donskombinationer inom 25,25 m fordonslängd innebär möjlighet att nyttja totalvikter över 60 ton under vissa förutsättningar.