Under normal körning är den ena halvan urkopplad medan den ändra är inkopplad. Kopplingarna och växelskiftena styrs av ett pneumatiskt system som motsvarar den välkända I-Shifts. Helt enkelt kan man säga att växellådan med två kopplingar valde nästa växel på förhand medan du kör i det valda växelsteget.

När det skiftas växel kopplas den inkopplade kopplingen ur samtidigt som den koppling som förut var urkopplad kopplas in. Det betyder att växelskiftet sker utan avbrott av kraftöverföringen.

De två ingångsaxlarna och den genomtänkta placeringen av kugghjulen och valmekanismen betyder att två steg kan väljas samtidigt och att det kan Powershiftas mellan dessa två steg. När man når upp till växel 6 byts grupp. Detta är inte ett powershift men sker som på en vanlig I-Shift – med en synkroniseringsmodul. Härifrån kan det åter powershiftas mellan varje enskilt steg upp till 12:e växeln som är en överväxel.

Växelväljaren är av den välkända typen vid sidan av förarstolen och med den kan man välja Automatik eller Manuell. I det senare fallet kan man manuellt byta ett steg åt gången. På konsolen hittar man också knappen E/P (Economy eller Power).

Alternativt kan hela växellådestyrningen flyttas över till instrumentbrädan och styras med hjälp av tryckknappar. Detta arrangemang kan dock inte rekommenderas om man vill ha maximalt inflytande på växelskiftet.

Begränsningen i powershift ligger i att det bara kan skiftas ett steg åt gången – om man vill hoppa mellan växlarna, vilket i många situationer kan ge bra ekonomi, går Dual Clutch växellådan över i fullt I-Shift-läge. Men då är man vanligtvis i en körsituation där skifteshastigheten har mindre betydelse.