Intresset för drivmedel med mindre miljöpåverkan blir allt större.

Det beror dels på transportköparnas allt grönare profiler, dels till följd av åkeriernas egna initiativ för en bättre miljö. Scania har strategin att möta dessa behov med en stor bredd av motorer för alternativa bränslen.

Det märktes inte minst på IAA-mässan i Frankfurt i september i fjol. Där presenterade Scania ett omfattande program inom Euro 6, inklusive ett brett spektrum av motorer för alternativa bränslen.

Komprimerad naturgas, CNG, är ett av dem. CNG består till största delen av metangas, vars ursprung kan vara biogas eller fossil naturgas. Kvaliteter och sammansättning skiljer både inom och mellan olika länder. Mängden biogas kan variera mellan 0 och 100 procent. I Sverige är det vanligt med 50 procent vardera av biogas och naturgas, men det finns också de har tillgång till CNG med 100 procent biogas. Ju högre andel biogas, desto större miljövinst, men även med enbart naturgas minskar utsläppen av koldioxid med cirka 20 procent jämfört med konventionell drift.

Alternativ för distribution

Från Scanias sida framhålls CNG-drivna P 280 som ett väl avvägt och effektivt alternativ för distributionstrafik. P-hytten försedd med lågt tak minimerar totalhöjden för den som önskar ett höj- och sänkbart skåp. Presstestbilen är försedd med en rymlig mellandjup hytt som betecknas CP16L, där talet 16 motsvarar hyttens totala djup i decimeter.

För den som vill växla upp i styrka erbjuds även 340-motorn med CNG-drift – perfekt för den som lastar tungt och väljer treaxlat utförande. Det femcylindriga motorblocket på 8,7 liter är i grunden detsamma. Med båda alternativen visar Scania att gasdrivna lastbilsmotorer kan uppföra sig väldigt likt sina dieseldrivna syskon, med närmast identiska effektkurvor och vridmoment.

Kan tankas på mack

– Valet av drivmedel beror förstås på infrastruktur och typen av körning. Räckvidden med CNG räcker gott och väl för en distributionsbil, konstaterar Christian Gull, presstestchaufför på Scania.

– Det är en fördel att många mackar erbjuder CNG. På så sätt behöver åkerierna inte vara beroende av egna eller vissa kunders anläggningar, tillägger Jamie Malmborg, chef för Scanias presstester.

Gasen förvaras i 82-liters gasbehållare i kompositmaterial, fyra stycken på vardera sidan om bilen. Med full last blir räckvidden drygt 30 mil per tankning. De åtta behållarna tar tillsammans ungefär samma plats som dubbla dieseltankar.

Plats för 18 lastpallar

Peter Kaméus, kommunikationschef på Scania-Bilar i Sverige AB, framhåller den tunga lastbilens stora kapacitet i kombination med hög komfort och körbarhet.

– En del tycker att en tung lastbil är onödigt stor för distributionstrafik, men den här bilen tar sig smidigt fram och erbjuder en påtagligt större lastkapacitet. Här har vi plats med 18 lastpallar. Det betyder vinster för både produktivitet och miljö, säger Peter.

Christian instämmer och betonar särskilt förarkomforten, inklusive bra insteg och goda siktförhållanden. Körupplevelsen lyfts ytterligare av Allisons sexväxlade fullautomat och den integrerade retardern som jobbar smidigt i flera steg. Såväl 280- som 340-bilarna kan istället fås med manuella växellådor.

För omgivningen betyder CNG-driften inte bara lägre utsläpp, utan även en något lägre ljudnivå, speciellt vid vissa varvtal, eftersom det inte handlar om en kompressionsmotor.

Reaktiva spridare

Även om motorn i grunden är densamma som för dieseldrift finns det förstås ett antal viktiga skillnader. Gasen antänder inte av kompressionen, så det sitter det en tändspole och ett tändstift ovanför varje cylinder. Motorn har fast turbo.

Med lambdateknik anpassar sig bränslesystemet automatiskt till variationer i gasens kvalitet. Spjället för avgasbroms saknas och komponenterna för insugningsluften är annorlunda. CNG-motorn behöver ett annorlunda förbränningsutrymme och därför är även kolvarna special.

Motorn arbetar med två insprutare per cylinder. Kompressionen är cirka 30 procent lägre än med dieseldrift. Slaglängden är dock densamma, vilket bidragit till att behålla motorns vridmoment. Utvecklarna har således inte haft någon högvarvsfilosofi, utan har bibehållit låga varvtalen, något som bidrar till att hålla nere bränsleförbrukning.

– Med dieseldrift är det insprutningen som styr varvtalet. Med gas styrs motorns varvtal istället med tillströmningen av luft, eftersom spridarna är reaktiva.

Utsläppspaketet är modifierat och konstruerat av starkare material för att klara högre temperaturer. Återcirkulation av avgaser, så kalla EGR-gas, görs för att få ner förbränningstemperaturen. Avgaserna renas med en trevägskatalysator, precis som i en personbil. Till skillnad från en dieselmotor används inga partikelfällor.

Presstestbilen Scania P 280 har ett skåp från Specialkarosser, SKAB, försett med bakgavellyft. Invändigt mäter skåpet 7,55 meter i längd, 2,47 meter i bredd och 2,1 meter i höjd. Bilen lastar strax under åtta ton och har en totalvikt på 18 ton. Axelavståndet är 5,3 meter. Motorn ger 280 hästkrafter vid 1 900 varv per minut. Vridmomentet är 1 350 newtonmeter vid 1 000 – 1400 varv per minut.

Motsvarande lastbilar kan även fås för drift med LNG, alltså nedkyld flytande gas istället för komprimerad gas. Det som då skiljer jämfört med CNG är gasens förvaring och tekniken fram till ventilbordet, därefter är allt lika.