Antalet resande fotgängare ökar på svenska vägfärjor. Allt fler nyttjar möjligheten att kombinera färjeresan med kollektivtrafik eller andra transportsätt. I Färjerederiets årliga mätningar av kundnöjdhet kan man konstatera, att många resande efterlyser en mer behaglig resa ombord även för de som inte sitter i bil.

<-><->– Under de år när en stor del av våra vägfärjor byggdes, prioriterades utformningen av fartygen helt efter biltrafiken. Nu är det dags att ändra på detta. Vi vill erbjuda god komfort ombord för alla! säger Färjerederiets projektledare Hans Söderqvist.

Renoveringsarbetet har pågått under vintern. Allt har utförts utan att ordinarie tidtabell har påverkats. Ett tillfälligt passagerarutrymme ordnades på bildäck, samtidigt som designarbetet pågick.