Det var för några veckor sedan en riktig ödesdag för svensk åkerinäring i allmänhet, men Sverige som industrination i synnerhet. Genom ett beslut i Europaparlamentet kvarstår möjligheten att bedriva gränsöverskridande trafik med längre lastbilar än EU:s standardmått.

Det var främst Österrikaren Jörg Leichtfried (S), som var kritisk till det svenska undantaget och väckte frågan om krav på anpassning. Vilket skulle blivit mer än ödesdigert för Sverige.

Före detta statsrådet och numera EU-parlamentarikern Marita Ulvskog, utsågs att föra Sveriges talan i frågan. Vilket visade sig vara en mycket bra strategi. Det krävdes nämligen såväl listighet som mod, för att få Leichtfried och andra, att svänga.

Marita Ulvskog, vilket var det viktigaste argumentet för att få motståndarna att förstå den svenska uppfattningen?

– Jo, att frågan inte är så enkel som den kan ge sken av. Längre lastbilar släpper inte automatiskt ut mer CO2 för att de är större utan kan tvärtom till och med ge miljövinster, som visats genom de nya testerna med en 32-meterslastbil t ex.

Men slitaget då?

– Vägslitaget ökar inte heller eftersom detta endast påverkas av vikten per axel, inte totalvikt.

Dellösning

Marita Ulvskog hade ändå svårt att få Jörg Leichtfried, med på de långa noterna. Därför tog Marita Ulfskog till arbetstillfällen för att få med sig partikollegan.

– Ja, de argumenten hade han full förståelse för, de svenska jobben. Vi är ett avlångt land, extremt exportberoende och har en järnvägsinfrastruktur som i dagens läge inte klarar att möta kraven. Hur skulle vi kunna ha en stor och stark skogsindustri, hur skulle vi klara andra industriers transportbehov om vi inte fick använda de långa lastbilarna – och hur många jobb skulle därmed kunna hamna i riskzonen?

Men hur Marita Ulvskog, hur kan det komma sig att det kan skilja så diametralt i uppfattningen om vad som är bra för miljön, korta lastbilar, långa, eller inga alls? Eller tåg?

– Transport på järnväg är att föredra framför väg. Men så länge vi inte har byggt ut spårkapaciteten för järnvägen så att den kan klara av vårt transportbehov måste vi hitta andra lösningar. Och även när vi byggt ut den kommer vi att behöva lastbilstransporter. Längre lastbilar kan vara en dellösning, alternativa bränslen kan vara en annan.

Blandning av fakta

– Jag tror att det alltid kommer att finnas en diskussion där det är en blandning av fakta och värderingar av det här slaget. Jag ser inte det som ett problem. När man ska driva på för vettiga beslut får man dock vara beredd att lyssna till många uppfattningar.

Vad är din inställning, Marita Ulvskog, till kraven från framför allt de gröna politikerna i Europa att det är viktigt att reglerna är exakt desamma, i hela EU?

– Sverige och Finland har i det här fallet särskilda förhållanden, som skiljer sig väldigt mycket från andra medlemsländer, långa avstånd och mycket glesbygd. Samtidigt har vi en stor skogs- och gruvindustri, som för att överleva kräver att varorna kan exporteras.

Formellt beslut

– Inget medlemsland ska tvingas släppa in längre eller tyngre lastbilar, men de länder som idag tillåter dessa ska få fortsätta att göra det. Det är ett viktigt undantag för oss – och som vi kämpat hårt för att nå.

Nu återstår bara det formella kravet att den svenska regeringen försvarar Europaparlamentets position så att de långa lastbilarna får fortsätta att rulla på vägarna.

I Sverige och Finland gäller maximilängden 25,25 meter. Norge och Danmark tillåter samma längd, fast bara på vissa vägsträckor, medan resten av EU i princip bara tillåter 18,75 meter långa fordonskombinationer.

För Sveriges del handlar det främst om gränsöverskridande transporter av till exmepel skogstimmer mellan Sverige och Norge samt mellan Sverige och Finland.