Mönsterås i Kalmar län fick sin lastbilscentral 1958. Då var antalet anslutna åkare betydligt större idag, men kapaciteten per lastbil var förstås påtagligt lägre. För sex år sedan ombildades den ekonomiska föreningen till Mönsterås LBC AB. Verksamhetsområdet är primärt Mönsterås kommun, plus angränsande kommuner. Utöver egna uppdrag hjälper företaget gärna till med att stärka upp sina kollegors resurser.

Samverkan

– Utvecklingen går mot kortare ledtider i byggprojekt. Det ställer krav på att antingen vara stor eller att ha goda vänner. Vi är inte stora, men samlar ändå de resurser som krävs. Ibland har haft uppdrag som krävt 15 bilar och även det har gått bra att ordna, säger Magnus Rosell, VD och transportledare.

För Mönsterås LBC är det inget självändamål att vara liten, men inte heller att expandera.

– Hittills har vi varit inriktade på renhållning ballast och täktverksamhet. Morgondagen kan komma med nya behov och möjligheter. Vi är inte rädda att ta puckarna när de kommer, oavsett det handlar om transport, anläggning eller kompletta logistiktjänster. Det viktiga för oss är att vi ska vara ett attraktivt alternativ för både kunder och ägare.

Magnus lyfter värdet av lokalkännedom, kundnära kontakter och en välsmord organisation.

– Ägarföretagen och deras medarbetare utgör en enorm kunskapsbank och löser många frågor direkt med kunderna. Utan dem skulle vi inte klara kundkontakter, försäljning, transportplanering och administration på endast två personer, säger Magnus, som bemannar kontoret tillsammans med ekonomiassistenten Marie Norén.

Ändamålsenlig anläggning

Vid starten för snart 60 år sedan inrymdes kontoret i ett litet hus vid torget. Efter några småflytter etablerades Mönsteråsortens Lastbilscentral 1974 på en plats alldeles utanför centrum. Där blev verksamheten kvar i nästan 40 år. När marken behövdes till en livsmedelsaffär valde Mönsterås LBC att bygga nytt på Kronobäcks industriområde strax söder om tätorten. En stor del av anläggningsarbetet har skett med egna resurser. Därutöver har Mönsterås LBC främst anlitat lokala entreprenörer.

– Absoluta merparten av vår omsättning kommer från det lokala näringslivet och personer i bygden. Utan deras lojalitet och uppskattning skulle vi inte finnas kvar, så vi vill leva som vi lär.

Den nya anläggningen har i flera avseenden inneburit ett lyft för företaget. På den 16 000 kvadratmeter stora tomten finns personalutrymmen, kontor, verkstad, tvättplats och uppställningsplats. Det finns även materialfickor för att serva privatpersoner och entreprenörer som hämtar på egna kärror. Centralen har dessutom option på ytterligare 10 000 kvadratmeter.

– Den stora verkstadshallen uppskattas mycket av våra ägare. Det är gott att kunna vara inomhus när maskiner och fordon ska servas och repareras, inte minst under vinterhalvåret. Att ha en rejäl tvättplats underlättar också, samtidigt som den ger miljövinster. Spolplattan är godkänd för tvätt av över 1 000 större fordon per år. Det är mer än vi behöver för egen del, så även där finns utvecklingsmöjligheter. Vi har även tankningsanläggning, tillgänglig också för externa kunder.

Huvudsakligen ensamåkare

Tomas Nilsson, styrelseordförande, berättar att merparten av ägarna är enmansåkare.

– För mindre åkare betyder det mycket att ha tillgång till centralens samlade faciliteter. Här finns det som behövs, med säkerställda rutiner, rätt utrustning och enligt kraven inom miljö och säkerhet.

– Det är ju det som allt handlar om – att hjälpas åt. Centralen ger resurser och kraft till mycket mer än vi skulle klara själva. Det förutsätter förstås att alla drar åt samma håll och det har vi gjort hittills.

– Vi är inte stora, utan snarare väldigt små. Samtidigt är vi väldigt flexibla. Vår organisation är allt annat än tungrodd, fortsätter Tomas.

Bland centralens åkerier finns de som är helt inriktade på grustransporter, men också de som har större bredd. Det finns också företag som erbjuder anläggningsentreprenader. I centralens egen ägo finns tre lastbilar, sorteringsverk och fyra lastmaskiner. De egna maskinerna används främst i företagets båda täkter. Dessutom erbjuds maskinförartjänster.

Högt engagemang

Magnus började sin tjänst på Mönsterås LBC då verksamheten ombildades till aktiebolag.

– Alla aktieägare är representerade i styrelsen, så var och en har samma inflytande som om verksamheten hade varit kvar som ekonomisk förening. Det är värdefullt att alla är med i besluten, tycker Magnus, som hos ägarna möter ett stort engagemang såväl för lastbilscentralen som för uppdragsgivarna.

– Alla säger sig sätta kunden i centrum, men här är det verkligen så. Både åkare och medarbetare brinner för våra kunder. Ett sådant ärligt engagemang har jag aldrig tidigare mött, fastslår Magnus.