Men det kan lika gärna handla om det rakt motsatta. Om något positivt, om flera alternativ och större resurser.

– Det är så vi väljer att tolka det hela, säger Joar Turesson från Scania DemoCenter i Borås. Och vi måste ju hela tiden förhålla oss till den teknik som finns tillgänglig idag.

Just hybridlösningen har under tio års tid haft en mycket framträdande roll inom Scanias utvecklingsorganisation. Ja, till och med som en egen avdelning från och med 2007.

Lastbilstillverkarna svåra dilemma är att hitta en kombination där kraven från myndigheterna är stenhårda, samtidigt som konkurrensen om kunderna är tuffare än någonsin. Dessutom ligger mycket av utvecklingen utanför tillverkaras egna kontroll.

– Det sker en snabb utveckling när det gäller all teknik, särskilt inom alternativa bränslen, och i synnerhet när det gäller batteritekniken. Kostnaden för batterier går ner och kapaciteten går upp.

Scania har alltid förhållit sig till det här teknikracet, att man hela tiden ska ligga långt framme, och alltid arbeta med senast tillgänglig utrustning. Även om detta i vissa fall medför att tekniksteget redan hinner bli gammalt innan det är färdigt.

– Å andra sidan bygger vi upp ett kunnande och en erfarenhet som vi har stor nytta av när vi går vidare.

Det var för nära två år sedan hybridtekniken togs i drift på allvar, och då talar vi om HVO i kombination med en elmaskin som parallellteknik. Utrustningen monterades till en början i Scanias bussar. Erfarenheterna från den omfattande trafiken är goda.

Ren eldrift

Så goda att det nu är dags att ta nästa steg – nämligen att erbjuda ett hybridfordon i serietillverkning. I första hand vänder sig Scania mot distributions- och avfallskörning. Ju fler start och stopp desto bättre. I alla fall för just denna teknik.

– Om vi jämför med ett konventionellt dieselfordon i samma storlek och på samma uppdrag, kan vi se en bränslereduktion på 18 procent, som något slags snitt. Och detta innebär en utsläppsminskning i ungefär samma storklek.

Fordonet klarar dessutom körning på ren eldrift. Sträckan varierar givetvis beroende på lastvikt och körförhållande, och blir i praktiken mellan en och tre kilometer – och Scania väljer att redovisa två kilometer ren eldrift.

Anpassad teknik

Det fordon som Åkeri & Transport provkör är en Scania G 320 B6x2*4NB, ett distributionsfordon med biodieseldrift som utvecklar 320 hästkrafter i den konventionella förbränningsmotorn. Om man lägger ihop den CO2-reduktion som bränslevalet ger, och reduktionen som elmotorn ger, så handlar det om hela 92-procent.

Den tekniska uppbyggnaden kretsar som vanligt på Scanias modulsystem. Bilen är helt standard såväl när det gäller chassieuppbyggnad, som påbyggnad, motor, växellåda och bakaxel. Skillnaden är bara att mjukvaran i växellådan av typ Scania Opticruise E-GRS895, är anpassad, liksom bakaxelutväxling.

Hela systemet är en parallellhydridlösning, där elmotorn, batteripack och kylfläkt för de extra batterierna, väger totalt 790 kilo.

– För att just detta faktum inte ska bli begränsande, införs en motsvarande viktsdispens inom EU. Vi ska också veta att dessa 790 kilo ändå inte påverkar distributionskörningen särskilt ofta eftersom medelvikten snarare ligger på 15 ton.

Av denna anledning var vårt testfordon lastat till 17 ton och på så sätt representativt för en normal körning.

Delvis laddning

Själva elmotorn kallas av Scania för elmaskin och tjänar som omväxlande superstark generator, omväxlande superstark elmotor. För att kunna garantera en livslängd på batterierna på hela sju år, utnyttjas bara en del av batteriernas kapacitet.

– Ja, de laddas aldrig ur till lägre nivå än 25 procent, och laddas aldrig än till mer än 50 procent. Det är ett strategiskt val, som ger bäst resultat på tid och längd.

Körmässigt är det precis som vanligt. Alla känner igen reglagen i fordonet. Däremot finns det ett par extra instrument som visar sakernas tillstånd, när det gäller spänningen. De visar såväl laddningsnivå vid varje tillfälle, samt laddningsnivån på batterierna.

Laddas snabbt

Efter start brummar motorn igång som vanligt. Men efter en stund blir allt tyst. Rent instinktivt, räcker man sig mot startnyckeln för att starta igen – vilket är fullständigt onödigt. Ekipaget är igång och igångkörning sker så fort man nuddar gasen.

Vid vanlig körning träder elmotorn in och hjälper till när det gäller vrid och acceleration, liksom vänder den på steken, och laddar batterierna, vid inbromsningar eller utrullningar. Det betyder att den gamla hederliga eco-körningen passar alldeles utmärkt i kombination med hybridkörning.

När batterierna är helt uttömda, det vill säga ned till 25 procent, så laddas de upp igen så snabbt som på ett par minuters konventionell körning.

– Man kan även aktivera en snabbladdning, genom en knapptryckning, exempelvis om man som chaufför vet, att man måste använda sig av ren eldrift inom kort. Då märks det på motorns ansträngning att generatorn laddar mer och snabbt fyller på reserverna till max, förklarar Joar Turesson.

Annorlunda

Det är framför allt vid aktivering av ren eldrift som skillnaderna blir uppenbara, men ljudlösa. Det är verkligen en högst annorlunda och märklig upplevelse att köra i stadskärnor med en stor lastbil, fast helt tyst. Kraften räcker mer än väl till och accelerationen är omedelbar.

Det gäller bara att vara medveten om att omgivande trafik, gående och cyklister, endast hör den stora lastbilen från däckljudet, och från elmotorns tysta vinande.

Bilen har ingen retarder eftersom generatorn istället ska få den kraften. Vid snabba bromsningar kan man riktigt se på laddinstrumentet hur mycket energi som tas tillvara.

Två kilometer kan synas vara en kort sträcka. Men vid körningen inomhus, eller i stadskärnor, blir avstånden inte så långa. Och det går som sagt snabbt att återladda, för två nya kilometer.

Det råder ingen tvekan om att Scania med all sannolikhet kommer att hitta intresserade kunder. Okej, det är fortfarande en form av nischfordon, och det är bara cirka 25 bilar som hittills sålts, men så snart de dyker upp glidande tysta inne i städerna, så blir de rullande reklampelare, för aktuellt företag, för klimatet – och för Scania.