Tiltrotatorer med RPS är numer kompatibla med DigAssist, DigPilot, iDig, Makin 3D, UniControl och XL Pro. Sedan tidigare Leica, Trimble, Topcon, MOBA/Novatron samt L5.

Rototilt’s positioneringslösning RPS kopplas till maskinens grävsystem och ger föraren full kontroll på redskapets exakta position. Denna funktion effektiviserar uppdrag som till exempel finsläntning, grävning i trånga utrymmen och förflyttning av stora landmassor. Detta öppnar upp fler valmöjligheter att välja ett önskat gränssnitt med bibehållen hög kvalitet i körbarhet.

Källa: Rototilt.