Rototilt har varit etablerade i Finland sedan 2008 med kontor för försäljning, support, service och reservdelar. För de finska kunderna kommer bildandet av dotterbolaget innebära en rad fördelar. Bland annat kommer det bli enklare för kunden att göra affärer eftersom att de kan betala direkt till det finska bolaget. Samtidigt kommer lagerhållning av reservdelar ses över och optimeras för att ge ännu snabbare service.

– Som Rototiltkund ska man känna sig trygg i alla situationer och att utöka vår närvaro på den finska marknaden förstärker vår kundservice, säger Per Väppling, Försäljnings- och marknadschef Rototilt Group.